พิธีเปิด นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค … The Exhibition”

featured

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีเปิด นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค … The Exhibition” ว่า จากสถิติพบว่า สัดส่วนของผู้ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบ ปี 2547 และ ปี 2552 พบว่าผู้ที่มีภาวะอ้วน เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 28.7 เป็นร้อยละ 34.7 ส่วนผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 26.1 เป็นร้อยละ 32.1 และหากย้อนดูข้อมูลของประเทศไทยในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีคนอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/wZN93f

Shares:
QR Code :
QR Code