พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ให้คำปรึกษาผู้ต้องหายาเสพติด

featured

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ 9 หน่วยงาน แถลงข่าวลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล อันประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมคุมประพฤติ และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/7Klgcb

Shares:
QR Code :
QR Code