พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘

featured

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ เภสัชกรที่ได้รางวัลในปีนี้ได้แก่ ภก.วัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย และมีการเสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง “ร้านยา ธงนำวิชาชีพเภสัชกรรมสู่ประชาชน”

Shares:
QR Code :
QR Code