พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรม “อบรมบ่มฝัน” โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี

featured

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านกิจกรรม “อบรมบ่มฝัน” โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ปี 2556 ของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code