พิธีมอบนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ขสมก.

featured

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร และแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด “พิธีมอบนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ขสมก.” ขึ้น ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1C851Nv

Shares:
QR Code :
QR Code