พาบุตรหลานไปรับวัคซีนโปลิโอ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


พาบุตรหลานไปรับวัคซีนโปลิโอ thaihealth

แฟ้มภาพ


สสจ.สมุทรปราการขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโปลิโอตามกำหนดอายุของเด็ก


นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีการปรับแผนการใช้วัคซีนป้องกันโปลิโอ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 โดยนำวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดมาใช้ร่วมกับวัคซีนโปลิโอรูปแบบกินทั้งนี้ เด็กไทยทุกคนจะยังคงได้รับการหยอดวัคซีนโปลิโอรูปแบบกินจำนวน 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2 , 4, 6 , 1 ขวบครึ่ง และ 4 ปีเหมือนเดิม และจะได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเสริมเมื่ออายุ 4 เดือน


โดยทั่วไปวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอมี 2 ชนิด คือ 1.ชนิดรับประทาน(โอพีวี) และ 2.ชนิดฉีด(ไอพีวี) ซึ่งเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนโปลิโอให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(สมุดสีชมพู) โดยควรได้รับวัคซีนโปลิโอแบบหยอดครบ 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน, 1 ขวบครึ่ง และอายุ 4 ปี และต้องได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 4 เดือน ซึ่งวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดฉีด(ไอพีวี) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง มีผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น เจ็บปวดบริเวณที่ฉีดและจะหายได้เองการฉีดวัคซีนโปลิโอที่อายุ 4 เดือน จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กไทยให้มีภูมิต้านทานต่อเชื้อโปลิโอทั้ง 3 ชนิด (ชนิดที่ 1, 2 และ 3) และในเดือนเมษายน 2559 จะมีการสับเปลี่ยนวัคซีนรูปแบบรับประทานที่ประกอบด้วยไวรัส 3 ชนิด (ไวรัสโปลิโอชนิดที่ 1,2 และ 3) เป็นวัคซีนรูปแบบรับประทานชนิดที่มีไวรัส 2 ชนิด(ชนิดที่ 1 และ 3) โดยนำเชื้อไวรัสชนิดที่ 2 ออกไป


ซึ่งการสับเปลี่ยนวัคซีนจะดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ทำให้เชื้อโปลิโอชนิดที่ 2 ถูกกวาดล้างหมดไปจากโลกของเรา ซึ่งทุกประเทศมีคำมั่นสัญญาร่วมกันและคาดหวังว่าในปี พ.ศ. 2563 จะกำจัดเชื้อไวรัสโปลิโอทุกชนิดให้หมดไปจากโลกได้จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโปลิโอตามกำหนดอายุของเด็ก ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง


 

Shares:
QR Code :
QR Code