พัฒนาเด็กปฐมวัยเริ่มต้นที่บ้าน

          การเล่านิทานก็เป็นการช่วยพัฒนาสมองได้ แต่เนื้อเรื่องต้องเหมาะตามวัย ควรใส่อารมณ์ความรู้สึกให้เด็กสามารถรับรู้ได้ และเมื่อเล่านิทานจบ ควรได้สรุปเรื่อง ทั้งมุมบวก และลบ หรือแง่มุมอื่นๆ ที่เด็กๆ ได้จากเรื่องที่เล่าเพื่อสอนเด็ก


/data/content/24287/cms/e_aefgiqsuv135.jpg


          เมื่อเร็วๆ นี้ ภาคีหุ้นส่วนสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นำเสนอประเด็นที่เป็น "คานงัด" สำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ 9 ประเด็น อาทิ การพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กด้อยโอกาส การพัฒนาสถานศึกษา ครู รวมถึงระบบบริหารจัดการใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อขับเคลื่อนสู่การยกระดับการเรียนรู้ของสังคมไทยให้เป็นผลสำเร็จในอนาคต


/data/content/24287/cms/e_fghjkmnyz459.jpg


          ผศ.นพ.ชาตรี วิฑุรชาติ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาเชิงปฏิบัติการ "ครอบครัว : คุณภาพเด็กปฐมวัยเริ่มต้นที่บ้าน" ว่า การเล่นสำคัญมาก เพราะถือเป็นหัวใจของการกระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการในเด็กทุกด้าน ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ภาษา สังคม การแก้ไขปัญหา การปรับตัว ฯลฯ พ่อแม่ต้องเข้าใจว่า ในแต่ละวัย เหมาะที่จะเล่นอะไร เพื่อพ่อแม่จะได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมได้อย่างถูกต้อง เช่น การเล่านิทาน เด็กจะสนใจมากเมื่ออายุ 2 ขวบ ส่วนการใช้อุปกรณืใกล้ตัว ทั้งพุดคุย สัมผัส สีนห้า ท่าทาง เด็กจะเห็นและเลียนแบบ ได้ฝึกการมอง การได้ยิน ซึ่งการเล่นกับลูก นอกจากพัฒนาสมองแล้ว เด็กได้พัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ สร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่ ลูก อีกด้วย


          นายชัยภัทร สมจิตรพรหม ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพสมองเด็ก กล่าววา การเล่านิทานก็เป็นการช่วยพัฒนาสมองได้ แต่เนื้อเรื่องต้องเหมาะตามวัย ควรใส่อารมณ์ความรู้สึกให้เด็กสามารถรับรู้ได้ และเมื่อเล่านิทานจบ ควรได้สรุปเรื่อง ทั้งมุมบวก และลบ หรือแง่มุมอื่นๆ ที่เด็กๆ ได้จากเรื่องที่เล่าเพื่อสอนเด็ก นิทานมี 3 ประเภท คือ นิทานคุณธรรม นิทานก่อนนอน นิทานสอนใจ นิทานก่อนนอน ควรเป็นเรื่องที่เบาๆ ดีๆ เช่น นางฟ้า ความสวยงาม ส่วนเรื่องที่ไม่ควรเล่าให้เด็กฟังเพื่อขุ่ให้เด็กกลัวเลยคือ เรื่องผี และลักษณะการถาม-ตอบ เพราะเป็นเวลาที่เด็กจะต้องผ่อนคลาย เมื่อเด็กตื่นขึ้นมาจะได้มีจิตใจที่แจ่มใส


 


 


        ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ