พัฒนาส้วมปั๊มสะอาด-ปลอดภัยในปี 54

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ. และนพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมความสะอาดของส้วมในปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมมอบป้าย ส้วมสะอาด…ชาติเจริญ ให้กับปั๊มน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 100 แห่ง

โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาส้วมสาธารณะจำนวน 1,000 คน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยกรมอนามัยพบว่าส้วมสาธารณะที่ประชาชนนิยมใช้บริการ 5 อันดับแรก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ำมัน แหล่งท่องเที่ยว โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ ส่วนส้วมที่ควรปรับปรุงมากที่สุดคือส้วมของปั๊มน้ำมันทั้งกลิ่นและความสะอาด

นายจุรินทร์กล่าวว่า จะปรับปรุงส้วมในปั๊มน้ำมัน บนเส้นทางหลวง 8 เส้นหลักได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1 กรุงเทพฯ เชียงราย, ทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรีหนองคาย และอุบลราชธานี, ทางหลวงหมายเลข 23 ขอนแก่น-อุบลราชธานี,ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมาอุบลราชธานี, ทางหลวงหมายเลข 3 กรุงเทพฯ-ตราด, ทางหลวงหมายเลข 4 นครปฐม-นราธิวาส, ทางหลวงสายเอเชียพระนครศรีอยุธยา-เชียงใหม่ และทางหลวงเอเชีย พระรามที่ 2 กรุงเทพฯ-ราชบุรีรวมจำนวน 1,578 แห่ง

ซึ่งจากการประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยร้อยละ 30 ยังเหลืออีกร้อยละ 70 ที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือสะอาด ปลอดภัย และปริมาณเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ โดยตั้งเป้าปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ให้ได้ร้อยละ 80 ภายในปี 2554 พร้อมจัดเก็บข้อมูลส้วมสะอาดในปั๊มน้ำมันในระบบนำทางจีพีเอสและแผนที่ทางหลวง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code