พัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อาชีพในแรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพกลไกการทางานเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในแรงงานนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานการเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุกด้านอาชีวอนามัย ในแรงงานนอกระบบ 5 กลุ่มอาชีพเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร แกะสลักหิน เก็บและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขับรถรับจ้าง และกลุ่มตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=331269

Shares:
QR Code :
QR Code