พลเมืองจิตอาสา

          ปิดเทอมปีนี้ หลายคนอาจวางแผนไปเที่ยวพักผ่อน ไปเรียนศึกษาดูงาน หรือทำงานพิเศษ แต่น้องๆ รู้ไหมว่านอกจากการเที่ยว ทัศนศึกษา หรือพักผ่อนนั้น มีโครงการดีๆ ในช่วงซัมเมอร์นี้ที่น่าสนใจอย่าง “โครงการสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติการในโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยน่าอยู่” ที่พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆ คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น

/data/content/23967/cms/e_bdjopswz2589.jpg

          งานนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดน่าน ภาคีซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานพัฒนากับ “กลุ่มเยาวชน” ในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นภาคีที่มีเครือข่ายพื้นที่ในระดับภูมิภาค ได้เปิดรับสมัคร “โครงการสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติการในโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยน่าอยู่” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อสร้าง “คนรุ่นใหม่” ให้เป็น “กำลัง” สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้น่าอยู่ตามแนวทางพระราชดำริ

          นายแชน อะทะไชย เครือข่ายองค์กรขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า ที่ผ่านมากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาที่ช่วยกันพัฒนาสังคมระหว่างปิดเทอม จะเป็นการไปทำงานจิตอาสา เช่น ทาสีโรงเรียน จัดทำห้องสมุด สร้างห้องน้ำ เสร็จแล้วก็กลับ เลยเกิดความคิดที่ว่า หากให้นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาชุมชนในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ที่ทำงานกันจริงๆ น่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างและเพิ่มกำลังคนทำงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้

          “สำหรับโครงการนี้ เราตั้งใจทำเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรีและโทที่สนใจเข้าร่วมอบรม รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของพลเมืองที่สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่ และเกิดการขับเคลื่อนขบวนการสร้างพลเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” นายแชนกล่าว

          โดยขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดจะแบ่งระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ขั้นตอนของการอบรม 10 วัน และขั้นตอนของการเรียนรู้การทำงานในพื้นที่จริงอีก 2 เดือน จากนั้นจึงจะปล่อยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เลือกพื้นที่ทำงาน และนำความรู้ที่ “ได้” ระหว่างอบรมไปใช้พัฒนาชุมชนเองจริงๆ อีก 1 ปี

/data/content/23967/cms/e_ehjlnotvw789.jpg

          “สำหรับหลักของการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครง การ จริงๆ เราไม่ต้องมีคุณสมบัติใดเป็นพิเศษ ตรงนี้ไม่ได้กำหนด เพียงแต่ขอให้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่กำลังเรียนอยู่ แต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือ “ความตั้งใจจริง” ในการทำงานของนักศึก ษา ซึ่งเราจะดูตั้งแต่การเขียนโครงการ การอบรมใน 2 ระยะแรก ทั้งการอบรมความเป็นผู้นำ 10 วัน และช่วงที่ลงไปเรียนรู้การทำงานในพื้นที่ หากนักศึกษามีความตั้งใจจริงที่จะทำแบบนี้ เราก็จะมีทุนให้เขาไปทำงานพัฒนาชุมชนที่เลือกเองต่อไป

          ตลอดระยะเวลาอบรม ทางทีมจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างค่อยๆ ฝึกร่วมกันไป เพราะเราน้อมนำหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนทำงานและคนในท้องที่ รวมถึงขับเคลื่อนงานพัฒนาด้วยความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนด้วย”

          ถามว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นอย่างไร นายแชนให้คำตอบว่า “เข้าใจ” คือการศึกษาและสำรวจข้อมูลที่เป็นจริงของชุมชนทุกด้าน เช่น กายภาพ เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ส่วน “เข้าถึง” นั้น คือการเข้าถึงชุมชนด้วยการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน คอยช่วยเหลือ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูล

          ท้ายสุดคือ  “การพัฒนา” ไปร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริกับผู้นำท้องถิ่น จากนั้นสร้างทีมอาสาสมัครพัฒนาด้วยการคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่มาร่วมกันทำงาน และไปเรียนรู้การทำงานจริงๆ

          “สมมติลงพื้นที่แล้ว ชุมชนอยากให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ เราก็จะให้การพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโจทย์ของเด็ก ให้เขากลับไปเขียนแผนการทำงาน จากนั้นพาไปลงพื้นที่ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนจริง ถ้าต้องสร้างฝายก็จะพาไปดูฝาย ไปดูว่าการสร้างฝายต้องทำอะไรบ้าง แล้วให้พวกเขาฝึกฝนและลงทำกันจริงๆ” นายแชนกล่าวทิ้งท้าย

          โครงการนี้จึงเป็นอีกบทสะท้อนว่า กระบวน การสร้างสังคมให้น่าอยู่ เราทุกคนช่วยกันได้ในทุกภาคส่วน ขอเพียงมีความตั้งใจจริง และพร้อมที่จะร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทำงานเพื่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

          สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุ้ง โทร.08-9632-3689 หรือเว็บไซต์ https://www.thaihealth.or.th

 

 

         ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code