พลังสื่อจับมือภาครัฐ ส่งมอบหมวกนิรภัยให้น้อง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


พลังสื่อจับมือภาครัฐ ส่งมอบหมวกนิรภัยให้น้อง  thaihealth


พลังสื่อจับมือภาครัฐร่วมรณรงค์ "สื่อสร้างสุข ส่งมอบหมวกนิรภัยให้น้อง กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"


วันนี้ที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สื่อสร้างสุข ส่งมอบหมวกนิรภัยให้น้อง กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" กล่าวรายงานโดยนายมโนธรรม ใจหาญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลองท่อมเรดิโอ ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อนสื่อมวลในจังหวัดกระบี่ ร่วมกันมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนคลองท่อมใต้ จำนวน 200 ใบ


นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอคลองท่อม เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน  เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยายยนต์ ซึ่งผู้ขับขี่และผู้ซ่อนท้ายส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงการป้องกันหรือการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย ภาครัฐโดยส่วนราชการต่างๆ ได้กำหนดมาตรการและแผนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ มาโดยตลอด ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกส่วนเพื่อร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเป้าหมายให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน กิจกรรมในวันนี้การจัด


ทั้งนี้กลุ่มพลังบวกที่สำคัญ เล็งเห็นถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีจิตอาสาในการขับเคลื่อนงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน  ซึ่งถือเป็นบ้านหลังที่ 2 เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ พลังสื่อถือเป็นกระบอกเสียงสำคัญ คือ เพื่อนสื่อมวลชนในจังหวัดกระบี่ สถานีวิทยุคลองท่อมเรดิโอ FM 102.75 MHz , สถานีวิทยุพรุดินนาเรดิโอ FM 95.0 Mhz , สถานีวิทยุสบายลูกทุ่งเหนือคลอง FM 91.0 Mhz ฯลฯ ในการณรงค์กิจกรรมใกล้ตัว   เขียนอนาคตให้ปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นผ้าขาว เพื่อให้ทุกชีวิตที่ใช้รถ ใช้ถนน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ