พฤติกรรมที่บอกว่ามี ‘เสพติดอาหาร’

ที่มา : ชุดโครงการ “รวมพลังขยับกาย สร้างสังคมไทยไร้พุง”


 


พฤติกรรมที่บอกว่ามี 'เสพติดอาหาร' thaihealth


แฟ้มภาพ


พูดถึงคำว่าเสพติด คนทั่วไปมักจะคิดถึงยาเสพติด การติดเหล้า ติดบุหรี่ หรือของมึนเมาต่าง ๆ ใครจะคิดว่าอาหารที่เรากินทุกวันก็สามารถทำให้เราเกิดการเสพติดได้เช่นเดียวกัน


พฤติกรรมที่บ่งบอกว่ามีการเสพติดอาหาร


 • เลือกซื้ออาหารชนิดนั้นเป็นประจำสัปดาห์ละมากกว่า 3 ครั้ง
 • กินอาหารชนิดนั้นมากกว่าที่วางแผนว่าจะกิน หรือกินแล้วไม่อยากหยุดกิน
 • มีความอยากกินอาหารชนิดนั้นมากกว่าอาหารชนิดอื่น
 • กินอาหารชนิดนั้นแม้ว่าจะไม่หิวเลยก็ตาม
 • เมื่อไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นจะทำให้จิตใจไม่เป็นสุข เกิดความหงุดหงิด อารมณ์เสียหรืออาการทางร่างกาย เช่น ปวดหัว มือสั่น ใจสั่น หน้ามืด
 • ขาดสมาธิเมื่อไม่ได้อาหารชนิดนั้น ๆ
 • หาข้ออ้างหรือเหตุผลในการกินอาหารชนิดนั้นเสมอ


แนวทางการแก้ไขเสพติดอาหาร


 • วางแผนการกินในแต่ละวัน และพยายามทำให้ได้ตามแผน สามารถกินอาหารที่เสพติดได้ แต่กินให้น้อยลงและกินเฉพาะในมื้ออาหารเท่านั้น
 • พยายามเลือกอาหารที่มีประโยชน์แทนอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น หากติดการดื่มน้ำหวาน อาจเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นผลไม้รสหวานแทน และกินผลไม้ที่ไม่หวานร่วมด้วย
 • ทำการจดบันทึกพฤติกรรมกินว่า ควรมีความถี่ในการกินมากน้อยแค่ไหน
 • ถามตัวเองก่อนที่จะกินอาหารที่เสพติดว่า ต้องการจริง ๆ หรือไม่ และต้องการปริมาณเท่าใดถึงจะพอ การถามตัวเองก่อนจะช่วยลดปริมาณความอยากอาหารลงได้
 • พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการซื้อหาหรือมีอาหารที่เสพติดอยู่


การเสพติดอาหารแม้จะฟังดูไม่น่ากลัวเหมือนการเสพติดอย่างอื่น แต่ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เช่นกัน ดังนั้น หากเราสามารถที่จะลดการเสพติดอาหารโดยเฉพาะอาหารนั้นเป็นอาหารที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้แล้ว ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการกินอาหารได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และทำให้สุขภาพดีตามมา

Shares:
QR Code :
QR Code