พระนครเหนือ ต้นแบบสถานศึกษาปลอดเหล้า กทม.!

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ เสนอตัวเป็นสถานศึกษานำร่องต้นแบบสถานศึกษาปลอดเหล้าสองแห่งแรก ของกรุงเทพฯ หวังลดจำนวนนักศึกษาที่จะกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ปกป้องเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วไปจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์

พระนครเหนือ ต้นแบบสถานศึกษาปลอดเหล้า กทม.!

อ้าว…ชน เสียงกระทบของแก้วดังสนั่นข้างๆ สถาบันการศึกษา คือ ภาพเจนตาของหลายๆ คนมานานปี…

ปัจจุบัน พบว่าเด็กและเยาวชนนิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในพื้นที่รอบสถานศึกษา ยิ่งทำให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อการเรียน เกิดการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ สร้างความสูญเสียและทำลายอนาคตของเยาวชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ จึงได้เสนอตัวเป็นสถานศึกษานำร่องต้นแบบสถานศึกษาปลอดเหล้าสองแห่งแรก ของกรุงเทพฯ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า จากการสำรวจร้านค้าและหอพักรอบมหาวิทยาลัย พบว่ามีร้านค้าทั้งหมด 63 แห่ง และมีหอพักทั้งหมด 116 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้มีการเชิญผู้ประกอบการร้านค้าและเจ้าของหอ พักที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยมาประชุม เพื่อขอความร่วมมือและทำความเข้าใจ ร่วมกันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และการห้ามจำหน่ายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังห้ามหอพักจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณใต้ถุนหอพัก เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา ไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ลดนักดื่มหน้าใหม่ และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วไปจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์

“หลังจากทำความเข้าใจร่วมกันแล้ว ทั้งผู้ประกอบการร้านค้า เจ้าของหอพัก รวมทั้งนักศึกษา ก็เริ่มเกิดการรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น แม้จะยังทำไม่ได้ 100% แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป เพื่อปกป้องนักศึกษาของเรา ตลอดจนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ไม่ให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทกัน หรือเกิดความเสียหายต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย กล่าว

พระนครเหนือ ต้นแบบสถานศึกษาปลอดเหล้า กทม.!

ขณะเดียวกันนายปฏิญญา ศักดิ์หวาน นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการนี้ของทางมหาวิทยาลัยว่า เห็นด้วยกับทางมหาวิทยาลัยที่ได้จัดกิจกรรมนำร่องนี้ขึ้นมา เพราะที่ผ่านมาตนก็เคยมีประสบการณ์ดื่มเหล้าจนขาดสติ ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมาก่อน แต่หลังจากคิดได้ว่าการดื่มเหล้านอกจากจะไม่ให้ประโยชน์อะไรแก่เราแล้ว ยังสร้างผลเสียต่างๆตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม สุขภาพ และการเรียน ดังนั้นจึงอยากให้เพื่อนๆ ลด ละ เลิก การดื่มเหล้าลง ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีก หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็พยายามดื่มในปริมาณที่น้อย

นายอรรถกานต์ โชติชัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเห็นเพื่อนหลายคนมีปัญหาจากการดื่มเหล้า บางคนทะเลาะวิวาทกับคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ ทำให้มาเรียนไม่ได้หลายวัน บางคนขับรถประสบอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาล ดังนั้นเมื่อทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญโดยการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา จึงถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยป้องปรามไม่ให้เกิดผลกระทบต่างๆ หรืออาจจะเกิดขึ้นน้อยลงไปได้บ้าง

“อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนหรือวัยรุ่นคนหนึ่ง ที่จะเป็นกำลังหลักของครอบครัวและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต จึงไม่ควรใช้ชีวิตด้วยความประมาท ไม่ควรหลงระเริงกับสิ่งเร้ารอบข้างมากนัก ควรคิดถึงอนาคตของตัวเองให้มากๆ และอย่าพยายามสร้างภาระให้กับสังคม” นายอรรถกานต์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code