พม.ผุด เมืองสร้างสุข ต้นแบบสังคมที่บางละมุง

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ


พม.ผุด เมืองสร้างสุข ต้นแบบสังคมที่บางละมุง thaihealth


แฟ้มภาพ


พม.พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มุ่งพัฒนาพื้นที่


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ส่งผลให้ จ.ชลบุรี เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น พม.จึงมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยนำที่ตั้งหลายหน่วยงานสังกัด พม.ในพื้นที่ดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย มุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่บูรณาการในรูปแบบการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน


รมว.พม.กล่าวด้วยว่า เมืองสร้างสุขระยะแรกเป็นการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้งเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Complex และ Community Mall โดยดำเนินการบนพื้นที่ 667 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ และระยะที่สองเป็นการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการรูปแบบ ทั้งด้านสังคมและเชิงพาณิชย์สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ประกอบด้วย ห้องบริการทางการแพทย์ ห้องบริการ IT ห้องจำลองอารยสถาปัตย์ ห้องประชุม ศูนย์บริการครอบครัวเพื่อคนทุกวัย และกิจกรรมอบรมจิตอาสาเพื่อดูแลคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะพื้นที่การพัฒนาและยกระดับเป็นเมืองสร้างสุข อาทิ สวนสมเด็จย่า สนามฟุตบอล ลานธรรมะ พื้นที่ก่อสร้าง Senior Complex สวนการเรียนรู้ด้านการดูแลคนพิการ และ 36 Coffee เป็นต้น ขณะนี้ได้เปิดบริการแล้วในส่วนของ Center Club House สำหรับการจัดประชุมและสัมมนา สนามกีฬา และศูนย์อบรมและศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ