พม.ปรับนิยามผู้สูงอายุใหม่เป็น 65 ปี

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ


พม.ปรับนิยามผู้สูงอายุใหม่เป็น 65 ปี thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรับนิยามผู้สูงอายุใหม่เป็น 65 ปี โดยมอบหมายอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับนิยาม “ผู้สูงอายุ” ตามมาตรา 3 ใน พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 จากเดิม “ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย เป็น “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมอบหมายอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุนำข้อเสนอการปรับนิยามดังกล่าวไปศึกษาข้อกฎหมายและผลกระทบให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ได้พิจารณาและเห็นชอบการประกาศสดุดีเกียรติคุณผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 ให้ นพ.บรรลุ ศิริพานิช อายุ 93 ปี 9 เดือน เป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศสดุดีเกียรติคุณ พร้อมเข็มกลัดทองคำที่ระลึกและเงินรางวัลในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 10 เม.ย.นี้

Shares:
QR Code :
QR Code