พม.ประกาศสตรีดีเด่น 18 สาขา

พม.ประกาศสตรีดีเด่น 18 สาขา “แสงทิพย์ ” บก.ข่าวเศรษฐกิจ นสพ.ไทยรัฐ คว้าสตรีดีเด่นด้านสื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสาร “ทิชา ณ นคร” บุคคลดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิ ส่วน “มาดามแป้ง” คว้านักธุรกิจสตรีดีเด่น เตรียมมอบโล่รางวัลในวันสตรีสากล 4 มี.ค.นี้


พม.ประกาศสตรีดีเด่น 18 สาขา  thaihealth


เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 59 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ว่า องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล พร้อมเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และรำลึกถึงการต่อสู่ของสตรีเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ รวมทั้งนำไปสู่การทบทวนความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ประเทศไทย


ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2559 ขึ้นภายใต้แนวคิด “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 4 มี.ค.นี้ ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมรับข้อเสนอจากเวทีสมัชชาสตรีระดับชาติประจำปี 2559 นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิสตรี การส่งเสริมความเสอมภาคหญิงชายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว


ด้าน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดี สค. กล่าวว่า ปีนี้มีสตรีบุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในสาขาต่างๆ จำนวน 18 สาขา 40 รางวัล อาทิ บุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ได้แก่ นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ป้ามล ทิชาสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล คือ รศ.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร คือ นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง คือ น.ส.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ คือ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือคือ น.ส.อรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีอิสระ และนักธุรกิจสตรีดีเด่น คือ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ได้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น


 


 


ที่มา :  ไทยรัฐออนไลน์


 

Shares:
QR Code :
QR Code