พบพื้นที่เสี่ยงภัยรอบตัวเด็ก เกลื่อนเมือง


ระบุร้านค้าลักลอบเปิดแหล่งมั่วสุมเสพยา ให้บริการทางเพศ  

 

นพ.บรรลุ ศิริพานิช คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวในงานสัมมนา"แผนที่สุขภาพ ปฏิบัติการสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ 153 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ได้รวมกลุ่มกันสำรวจ "พื้นที่ดี พื้นที่เสี่ยง" รอบโรงเรียนอย่างน้อย 1 ตารางกิโลเมตร ในโครงการ "เพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยง" รอบโรงเรียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน พบว่า พื้นที่เสี่ยงอันดับ 1 คือ ร้านเกม ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจทำให้เด็กไม่สนใจเรียน เป็นร้านเกมไม่ควบคุมอายุ และไม่จำกัดเวลาการเล่น


            อันดับ 2 คือ ร้านคาราโอเกะ เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและส่งผลต่อการเกิดเพศสัมพันธ์ อันดับ 3 คือ ร้านขายเหล้าและบุหรี่ โต๊ะสนุ๊กเกอร์ รวมทั้งโรงแรมม่านรูด ที่รกร้าง หอพัก ก็เป็นที่มั่วสุมที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน เพราะไม่มีการแยกหญิง ชาย สำหรับพื้นที่ดีที่สำรวจพบ คือ โรงเรียน วัด ห้องสมุดประชาชน โรงพยาบาล สาธารณสุข หน่วยงานราชการต่างๆ สวนสาธารณะ ร้านหนังสือ และกลุ่มอาชีพแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 


            นพ.บรรลุ กล่าวว่า พบว่า กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ดีคิดเป็น 45% พื้นที่เสี่ยง 52% และพื้นที่เฝ้าระวัง 3% ภาคกลาง มีพื้นที่ดี 58% พื้นที่เสี่ยง 37% และพื้นที่เฝ้าระวัง 5% ภาคเหนือมีพื้นที่ดี 44% พื้นที่เสี่ยง 45% และพื้นที่เฝ้าระวัง 11% ภาคใต้ มีพื้นที่ดีคิดเป็นร้อยละ 54 พื้นที่เสี่ยง ร้อยละ 44% พื้นที่เฝ้าระวัง 2% โดยเฉลี่ยทั่วประเทศ พบว่า มีพื้นที่ดีคิดเป็น 50% พื้นที่เสี่ยง 44% และพื้นที่เฝ้าระวัง 6% ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยง


            นอกจากนี้ยังพบว่า สถานที่เหล่านี้อยู่รอบๆ โรงเรียน และพื้นที่โดยทั่วไป ก็มีพื้นที่เสี่ยงซ่อนอยู่เช่นกัน รวมทั้งหน้าร้านค้าที่เป็นกิจการธรรมดา แต่หลังร้านกลับเปิดให้เยาวชนมั่วสุมเสพยา หรือมีบริการทางเพศซ่อนตัวอยู่ ถือเป็นอันตรายที่หลายฝ่ายต้องเร่งหาทางแก้ไข


 


 


 


 


ข้อมูลจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาพประกอบ :
www.thaihealth.or.th
update 17-12-50


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ