พบผู้ป่วยอุจจาระร่วงพุ่งกว่าล้านคน

เหตุโลกร้อนเชื้อโตเร็วและกินไม่ถูกหลัก

 

พบผู้ป่วยอุจจาระร่วงพุ่งกว่าล้านคน

          เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปีนี้โรคทางเดินอาหารมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิม เนื่องจากภาวะโลกร้อน เชื้อเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและมีการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับคนยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง

 

          นอกจากนี้ยังมีแรงงานย้ายถิ่น ทำให้เชื้อแพร่กระจายง่ายและควบคุมยาก สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ

 

          ดังนั้นในปี 2552 นี้ กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายจะป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยงชัดเจน ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป

 

          พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ให้ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารมีทั้งหมด 7 โรค ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไทฟอยด์ โรคพาราไทฟอยด์ และโรคไข้เอนเทอริก

 

          โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พ.ย. 51 ถึงเดือน พ.ค. 52 ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเหล่านี้ลดลง

 

          ด้าน นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินอาหาร ตั้งแต่ต้นปี 2551 จนถึงวันที่ 20 พ.ย. พบผู้ป่วยทั้งหมด 1,190,277 ราย เสียชีวิต 42 ราย

 

          โรคที่พบมากที่สุดได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันป่วย 1,074,262 ราย เสียชีวิต 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และผู้สูงอายุ ในขณะที่อหิวาตกโรคป่วย 230 ราย เสียชีวิต 3 ราย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 15-12-51

Shares:
QR Code :
QR Code