พบผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับ ที่อีสานมากที่สุด

ที่มา : มติชน


พบผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับ ที่อีสานมากที่สุด thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันสถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พบผู้ป่วยที่ภาคอีสานมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ


นพ.อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการรณรงค์กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 โดยมีนายมานะ ลอศิริกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินงาน มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก


นพ.อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นปัญหาของสาธารณสุขที่สำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรกว่า 6 ล้านคน ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากแก่คนอีสาน และมีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศปีละประมาณ 14,000 คน ปัจจุบันสถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พบผู้ป่วยที่ภาคอีสานมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ รองลงมาคือภาคเหนือ ทั้งนี้เกิดจากพฤติกรรมการกินของคนภาคอีสานที่ชอบกินก้อย กินลาบปลาดิบ หรือกินแบบสุกๆ ดิบๆ ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวสูง การแก้ไขและวิธีป้องกันนั้นต้องเดินหน้ารณรงค์ในการเลิกกินอาหารดิบ โดยเฉพาะอาหารที่ทำจากปลา เพราะโรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้

Shares:
QR Code :
QR Code