พบคนไทยชอบใช้ชีวิต ‘โสด’ เพียบ

สังคมยอมรับผัวเมียเพศเดียวกันเพิ่ม

                                         

 พบคนไทยชอบใช้ชีวิต ‘โสด’ เพียบ

          เมื่อวันที่ 1 ก.ค.52  ที่ รร.รอยัลริเวอร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) ม.มหิดล ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและแผนงานสุขภาวะครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประชากรและสังคม 2552 เรื่อง “ครอบครัวไทย ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากร”

 

          โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลรายงานประชากรและสังคม 2552 ที่ วปส. จัดทำ พบข้อมูลน่าสนใจหลายประเด็น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยที่ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวมีแนวโน้มมากขึ้น รวมถึงครอบครัวเพศเดียวกันซึ่งสังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้น ครอบครัวบุตรธรรม ครอบครัวผู้สูงอายุครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและเด็ก ต่างมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังพบครอบครัวที่เด็กกำพร้าอาศัยอยู่กันตามลำพังมีถึงร้อยละ 8 ของครอบครัวจากการสำรวจ ซึ่งมาจากการที่บิดามารดาเสียชีวิต ประเด็นนี้ควรศึกษาเชิงลึกว่าเด็กกำพร้าเหล่านี้อยู่กันอย่างไร

 

          ส่วนพฤติกรรมครอบครัวจะพบการแต่งงานเมื่อสูงอายุขึ้น ครองโสดมากขึ้น รูปแบบการแต่งงานเปลี่ยนไป มีการแต่งงานข้ามพรมแดนสิ่งที่ควรจะเอาใจใส่ในทุกครอบครัวคือทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้น

 

          ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล อาจารย์ประจำ วปส. กล่าวว่า จากสถิติการจดทะเบียนสมรส ชี้ชัดว่าการแต่งงานของคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงหรือช่วงวัยทำงานอายุ 25 – 41 ปี เวลานี้จะอยู่เป็นโสดมากกว่าคนรุ่นก่อนที่อายุราว 73 ปีขึ้นไป และถ้าแต่งงานก็มีลูกน้อยกว่าคนรุ่นก่อนถึง 3 เท่าตัว ขณะที่ครอบครัวมีขนาดเล็กลง คือ อยู่คนเดียวหรืออยู่เฉพาะพ่อแม่ลูกมากขึ้น และพบร้อยละ12 ของครัวเรือนไทยยังยากจน มากที่สุดที่อีสานสูงถึงร้อยละ 23

 

          ยังพบอีกว่า 1.3 ล้านครอบครัวจากจำนวนทั้งหมด 20 ล้านครอบครัวเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว สาเหตุมาจากการสิ้นสุดชีวิตคู่ใน 4 รูปแบบคือ การละทิ้ง การแยกทาง การหย่าร้าง และการเสียชีวิตของคู่สมรส ซึ่งการหย่าร้างเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ดังสถิติการหย่าที่เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าจากประมาณเกือบ 5 หมื่นคู่ในปี 2536 เพิ่มเป็น 1 แสนคู่ในปี 2550 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการไม่จดทะเบียนสมรสก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

 

 

update 02-07-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code