พบคนป่วยอาหารเป็นพิษ 7 เดือน 5.7 หมื่นราย

ที่มา : มติชน


พบคนป่วยอาหารเป็นพิษ 7 เดือน 5.7 หมื่นราย thaihealth


จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 กรกฎาคม 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 57,140 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 15-24 ปี รองลงมาอายุ 65 ปีขึ้นไป และอายุ 55-64 ปี ตามลำดับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า มีรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อน 1 เหตุการณ์ เกิดในโรงเรียน มีผู้ป่วยรวม 70 ราย จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน เกิดในโรงเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนศึกษาดูงานและการประชุมสัมมนา เนื่องจากจะมีการประกอบอาหารให้คนจำนวนมาก จึงมักเตรียมอาหารล่วงหน้าเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือข้ามวัน


นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม มีการประกอบอาหารให้คนจำนวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลงานบุญ ประชาชนเดินทางกลับ ต่างจังหวัดมักมีการประกอบอาหารรับประทานร่วมกัน  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนว่า ควรเลือกรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนในการประกอบอาหารปริมาณมาก ควรยึดหลักสุขอนามัยของผู้ปรุงและสุขาภิบาลอาหาร เช่น น้ำ วัตถุดิบ และภาชนะใส่อาหาร ต้องสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน ที่สำคัญ อาหารควรปรุงสุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ เก็บถนอมอาหารอย่างถูกวิธี และก่อนหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง


"สำหรับอาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จะคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ปวดศีรษะ คอแห้งกระหายน้ำ ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระมากๆ ผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกหมดสติได้ การช่วยเหลือเบื้องต้น ควรให้จิบสารละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว" นพ.สุวรรณชัยกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code