พบกลุ่มวัยรุ่น-วัยเรียนติดเอดส์พุ่ง

สภากาชาดไทยเผยพบผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยเรียนเมืองตรังเพิ่มสูงขึ้น

เผยวัยรุ่นติดเชื้อเอดส์เพิ่ม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า ได้นำคณะสำนักงานอาสากาชาด เดินทางมาเยี่ยมและมอบถุงของขวัญ จำนวน 200ชุด ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ในจังหวัดตรัง ตามโครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ และเพื่อสร้างเครือข่ายในการให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ติดต่อดูแลซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อเอดส์ ตลอดจนให้การอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยมี นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์กิตติคุณฯกล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการขึ้นเป็นปีที่ 2ด้วยเหตุผลว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเอดส์เข้าถึงยาได้มากขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้น ทางสำนักงานอาสากาชาด จึงจำเป็นต้องเข้ามาดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมแนะแนวและฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มคนทำงาน มีปริมาณลดลง แต่กลับพบผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยเรียน สูงมากขึ้น เพราะกลุ่มวัยรุ่น มีความประมาทและความเสี่ยง ในเรื่องมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน ตลอดจนยังมีพฤติกรรมมีคู่นอนหลายคน

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์โรคเอดส์ในจังหวัดตรัง ตั้งแต่ปี 2553ถึงเดือนเม.ย.2555พบว่า มีผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 4,428ราย แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 3,076ราย และเพศหญิง จำนวน 1,352ราย โดยในจำนวนนี้ มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 1,686ราย ส่วนช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 30-34ปี รองลงมา คือ อายุ 25-29ปี นอกจากนั้น ผู้ป่วยโรคเอดส์ส่วนใหญ่ในจ.ตรัง จะเป็นกลุ่มอาชีพรับจ้าง รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพทำสวน และกลุ่มอาชีพประมง ขณะที่อำเภอที่มีผู้ป่วยโรคเอดส์มากที่สุด คือ อ.กันตัง

 

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ