ฝนตกต่อเนื่องทำผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พุ่ง

ที่มา : กรมควบคุมโรค


ฝนตกต่อเนื่องทำผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พุ่ง thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่หลังแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบ 3 หมื่นราย


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้วและค่ามัธยฐาน 5 ปี ประมาณ 4 เท่า และมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน  คาดว่าในเดือนตุลาคมจะมีผู้ป่วยประมาณ 16,000 ราย และเดือนพฤศจิกายนจะมีผู้ป่วยประมาณ 11,000 ราย


"ในช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งหน้าฝนถือเป็นฤดูกาลที่พบผู้ป่วยโรคนี้สูงสุด" นพ.เจษฎา กล่าว


จากข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 ตุลาคม 2559 พบผู้ป่วย 108,469 ราย เสียชีวิต 17 ราย  กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ แรกเกิด-4 ปี (654.01 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ 5-14 ปี (411.78 ต่อประชากรแสนคน) 25-34 ปี (127.92 ต่อประชากรแสนคน) และ 15-24 ปี (115.15 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ


โดยในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือภาคเหนือ 46.92 ต่อประชากรแสนคน ภาคกลาง 42.32  ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21.43 ต่อประชากรแสนคน และภาคใต้ 13.64 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ  นอกจากนี้ ข้อมูลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของสำนักระบาดวิทยาร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์  สาธารณสุข พบว่า ได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างจากผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ( ILI ) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่าย จำนวน 23 ราย พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จำนวน 9 ราย คิดเป็น 39.13% ในจำนวนเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดจำแนกเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) 44.44% ไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) 44.44% และไข้หวัดใหญ่ชนิด B 11.11%


สำหรับพื้นที่ที่ควรติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์จำนวน 36 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม อุบลราชธานี เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ พะเยา เชียงราย นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย เพชรบูรณ์ สุราษฏร์ธานี กระบี่ ตรัง และชุมพร

Shares:
QR Code :
QR Code