ผู้หญิงวัยหมดระดูเสี่ยงหืดหอบสูง


การทำงานของปอดมีปัญหา พบในคนผอมมากกว่าคนปกติ

 

บีบีซี นิวส์ ออนไลน์ รายงานผลการศึกษาของทีมนักวิจัยนานาชาติ นำโดย ดร.วิคตอเรีย คิง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยของสถาบัน asthma uk ที่พบว่าผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยหมดระดูมีความเสี่ยงสูงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งรวมถึงหืดหอบ


           ทั้งนี้ นักวิจัยศึกษาผู้หญิงเป็นจำนวนมากกว่า 1,200 คน อายุระหว่าง 45-56 ปี โดยตรวจวัดการทำงานของปอด และสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของระบบทางเดินหายใจ พร้อมวัดระดับฮอร์โมนต่างๆ ซึ่งพบว่าผู้หญิงที่รอบเดือนขาดไป 1 ครั้งในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีปัญหาการทำงานของปอดอย่างรุนแรงและอาการของระบบทางเดินหายใจมากกว่า ซึ่งผลที่ได้ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่ด้วย


           ปัญหาของระบบทางเดินหายใจยังพบได้อย่างชัดเจนในผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมบาง ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดต่ำลง ถึงแม้ว่าผู้หญิงวัยหมดระดูทุกคนจะมีระดับฮอร์โมนดังกล่าวลดลง แต่ผู้หญิงที่ผอมจะมีปริมาณเหลือน้อยที่สุด และในการศึกษานี้พบว่าผู้หญิงที่มีค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่า 23 ที่เข้าข่ายผอมนั้นเสี่ยงมีอาการระบบทางเดินหายใจมากถึง 4 เท่าตัว


           ขณะเดียวกันปัญหาต่างๆ ยังพบมากในผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วนหรือมีน้ำหนักสูงเกินเกณฑ์ด้วย แม้ว่าผู้หญิงอ้วนจะได้เปรียบตรงมีเซลล์ไขมันที่เป็นแหล่งสำคัญของฮอร์โมนเอสโตรเจนมากกว่าจึงมีระดับฮอร์โมนมากกว่า ซึ่งน่าจะเป็นช่วยปกป้องการทำงานของปอดได้ แต่ในการศึกษาพบว่ามีปัจจัยอื่นๆบดบังประโยชน์ฮอร์โมนไป


           ก่อนหน้านี้นักวิจัยอังกฤษเคยรายงานว่า การเดินช็อปปิ้งในเขตเมืองใหญ่ที่มีการจราจรแออัดทำให้สุขภาพตกอยู่ในความเสี่ยงได้ เนื่องจากมลพิษในอากาศที่เกิดจากยวดยานที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของปอดและทำให้เกิดโรคหืดหอบได้ ซึ่งในการศึกษาชีวิตจริงครั้งแรกนี้พบว่าผู้ที่อยู่ในย่านถนนที่มีการจราจรแออัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง มีสภาพการทำงานของปอดแย่ที่สุด 


 


ที่มา

ข้อมูลจาก :
โลกวันนี้

ภาพประกอบ :
www.thaihealth.or.th
update 25-12-50


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ