ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินช่วยเหลือยังชีพ

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินช่วยเหลือยังชีพ thaihealth


แฟ้มภาพ


ให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ


นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 3/2561 ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามมติของคณะกรรมการการบริหารกองทุนผู้สูงอายุครั้งที่ 6/2561


โดยผู้สูงอายุที่จะได้เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอยู่ประมาณ 4 ล้านคน แยกเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเดือนละ 100 บาท และผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเดือนละ 50 บาท ระยะแรกจะจัดสรรให้ 3 เดือนก่อนตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2561 โดยผู้สูงอายุจะต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย การกดขั้นต่ำจะได้ 100 บาทขึ้นไป สำหรับผู้ที่ได้รับ 50 บาท/เดือน จะต้องรอสะสมให้ครบ 100 บาทก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางในการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาดว่าจะติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ในวันที่ 15 ก.ค.นี้ และจากนี้กำลังอยู่ระหว่างหารือเพื่อขยายเวลาจัดสรรเพิ่มเติม


อธิบดี ผส. กล่าวด้วยว่า สำหรับแหล่งเงินที่จะมาจัดสรรช่วยเหลือผู้สูงอายุดังกล่าวมาจากเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี ขณะนี้มีจำนวนเงินภาษีดังกล่าวเข้ากองทุนผู้สูงอายุแล้วประมาณ 1,402 ล้านบาท และเงินบริจาคจากผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในส่วนนี้ได้เปิดให้ผู้สูงอายุแจ้งความประสงค์บริจาคตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 เป็นต้นมา มีผู้บริจาคแล้วเพียง 515 ราย จึงอยาก เชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้พอเพียงร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยต่อไป


นางธนาภรณ์กล่าวอีกว่า ที่ประชุม กผส.ยังรับทราบถึงการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบสังคมสูงวัยเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อ ครม.เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2561 เพื่อให้การบูรณาการการทำงานรองรับการเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ