ผู้ป่วยวัณโรคกว่า 4 หมื่นพร้อมแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

 

พบผู้ป่วยวัณ โรคพร้อมแพร่เชื้อ 44,475 คน หรือครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยรายใหม่ 92,300 คนทั่วประเทศ ตายปีละประมาณ 1.2 หมื่นคน กรมควบคุมโรคเร่งให้ข้อมูล หากพบเข้าข่ายว่าเป็นโรครีบรักษาอย่าอาย

มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกอง ทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (the global fund) แถลงข่าวจัดงาน “รู้ทัน วัณโลก พบก่อน รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” เนื่องในวันวัณ โรคโลกสากล วันที่ 24 มีนาคมนี้ นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า จากการคาดการณ์ ทางระบาดวิทยาขององค์การ อนามัยโลก คาดว่าประเทศ ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 92,300 คน กว่าครึ่งหนึ่งหรือ 44,475 คน เป็นผู้ป่วยที่สา มารถแพร่เชื้อได้ และเสียชีวิตปีละ 12,089 คน และยังพบว่าส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยเอดส์ร่วมด้วยประมาณร้อยละ 17 ซึ่งยังพบว่าการรักษาที่ผ่านมามีวัณโรคดื้อยา เนื่องจากผู้ป่วยหยุดรับประทานยาตั้งแต่ยังไม่หายขาด ทำให้เชื้อโรคดื้อ ยาเมื่อกลับมารับประทานใหม่

นายพร้อมบุญกล่าวว่า การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ ระบาดของวัณโรค ต้องตัด ตอนจากที่เฝ้าสังเกตตัวเอง หากพบว่ามีการไอติดต่อกัน 2 สัปดาห์ มีอาการเป็นไข้ เจ็บหน้าอก และมีการไอปนเลือด ให้รีบไปทำการรักษาโดยด่วน เพราะยิ่งปลอยไว้นานๆ ก็มีโอกาสหายยากขึ้น ซึ่งหากไม่ไปรักษาเลยก็จะเป็นตัวแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นได้ ดังนั้นต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน อย่าอายที่จะมารัก ษา เพราะสามารถรักษาให้ หายขาดได้ โดยต้องรับประ ทานยาติดต่อกัน 6 เดือน ห้ามขาดยา หลังจากรับการรักษาก็จะต้องนำเสมหะมาตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อเพื่อให้แน่ใจว่าหายขาด ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น

“ผู้ป่วยเองต้องกล้าที่จะมารักษา ขณะที่ผู้ป่วยบางคนที่พบการดื้อยา เพราะหยุดกินยา ทำให้รักษาไม่หาย และยังไปแพร่เชื้อวัณโรคที่ดื้อยาออกไปสู่ผู้อื่นอีก ก็จะเป็นปัญหาการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น การรักษาก็จะยากขึ้น เนื่องจากต้องเสียค่ายารักษาที่แพงขึ้น จากเดิม 2,000 บาท เป็น 2 แสนบาท มากกว่ากัน 10 เท่าตัว โดยผู้สนใจสามารถติดตามกิจ กรรมรณรงค์วันวัณโรคโลกสากล สามารถติดตามได้ใน www.facebook.com/teenactiontb.”

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code