ผู้ประกอบการไม่ควรซื้อน้ำมันมือสองปรุงอาหาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนผู้บริโภคระวังอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ แนะผู้ประกอบการไม่ควรซื้อน้ำมันมือสองมาปรุงอาหารจำหน่าย

นายฉลอง อัครชิโนเรศ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ตรวจสอบการเฝ้าระวังการใช้น้ำมันทอดซ้ำของร้านจำหน่ายอาหารทอด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556 ทั้งหมด 117 ตัวอย่าง พบว่ามีการใช้น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพ (สารโพลาร์สูงเกินร้อยละ 25) จำนวน 20 ตัวอย่าง ได้แก่ น้ำมันจากร้านจำหน่ายไก่ทอด หมูทอด ปลาทอด ลูกชิ้นทอด กล้วยทอด แหนมทอด ปลาส้มทอด ปลาท่องโก๋ และกระหรี่ปั๊บ ซึ้งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ริโภคได้ในระยะยาว เนื่องจากน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำหลายครั้ง จะมีคุณสมบัติที่เสื่อมลงทั้งคุณภาพ สี กลิ่น และรสชาติ รวมถึงการเกิด สารโพลาร์ ซึ่งสามารถสะสมในร่างกาย และเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และหลอดเลือดหัวใจตีบ

นอกจากนี้ ในน้ำมันทอดซ้ำยังพบสารที่ก่อให้เกิดเนื้องอกในตับ ปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว และยังทำให้ผู้ที่ทอดอาหารเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้จากสูดดมเอาไอระเหยของน้ำมันทอดซ้ำเข้าสู่ร่างกาย

ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ ผู้บริโภค จึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเป็นประจำ โดยสังเกตจากอาหารที่มีกลิ่นเหม็นหื่น เหม็นไหม้ น้ำมันสีดำ เหนียวข้น มีฟอง และเกิดควันมาก สำหรับผู้ขายอาหารเกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำ ควรเปลี่ยนน้ำมันทอดอาหารให้บ่อยขึ้น ไม่ซื้อน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมาทอดต่อ ควรเลือกซื้อน้ำมันพืชที่ฉลากมีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) มีรายละเอียดของวัตถุดิบที่นำมาผลิต ระบุชื่อ- ที่อยู่ของผู้ผลิต และควรเลือกซื้อน้ำมันที่ไม่ผลิตมานานเกินไป โดยสังเกตจากวันเดือนปีผลิตก่อนซื้อทุกครั้ง

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code