ผู้บริหาร สสส. เยี่ยมภาคีเครือข่ายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

featured

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางเยี่ยมเยือน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(TCC) เพื่อพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงแนวทางดำเนินงานในการเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/YS0GFN

Shares:
QR Code :
QR Code