ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ (web content)

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ (web content)

ประจำทีมเว็บไซต์ สสส.

จำนวน 2 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี
 • มีไอเดีย ใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถออกแบบงานกราฟฟิกได้ และสามารถตัดต่อคลิปสั้นได้เบื้องต้น
 • มีความสนใจในการทำ social media
 • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ใช้โปรแกรม Photoshop, Microsoft office ได้
 • สามารถถ่ายภาพข่าว สกู๊ป ได้
 • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
 • มีทักษะด้าน Social Marketing
 • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 25 ต.ค.66 เป็นต้นไป www.thaihealth.or.th
สอบข้อเขียน มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สอบสัมภาษณ์ มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

*หมายเหตุ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของบริษัทฯ

สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

อีเมล์ [email protected]

 

**ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง: