ผู้ชายไปไหน เมื่อผู้หญิง “ท้องไม่พร้อม”

อีกเรื่องราวการใช้ถุงยางอนามัย ที่กรมอนามัย เผยข้อมูลว่า วัยรุ่น 1 ใน 3 ไม่ใช้ถุงยางอนามัย และร้อยละ 18 ใช้ถุงยางอนามัยผิดวิธี เสี่ยงปัญหาท้องไม่พร้อม และไม่ได้รับการดูแลจากฝ่ายชาย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ไทยทีวีสีช่อง 3 และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดเสวนา “ผู้ชายไปไหน เมื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม” ก่อนปิดโครงการ Young Love รักเป็นปลอดภัย

ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ภายหลังการเสวนาเรื่อง ผู้ชายอยู่ที่ไหน เมื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม ว่า ปัจจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ซึ่งพบว่าอายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีแนวโน้ม ลดลงเรื่อยๆ อายุเฉลี่ย 15-16 ปี

“ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นพบว่า ส่วนใหญ่ขาดความรู้ มีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการร่วมเพศคิดว่า การร่วมเพศ ครั้งเดียวไม่ตั้งครรภ์ การใช้ถุงยางอนามัย ขัดขวางความรู้สึกทางเพศ และไม่รู้ว่าตนเองจะมีโอกาสตั้งครรภ์เมื่อใด รวมถึงใช้วิธีคุมกำเนิดไม่สม่ำเสมอหรือไม่ได้ใช้วิธีการป้องกัน พบว่าวัยรุ่นมีวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์อีกหลายวิธี อย่างการนับระยะปลอดภัย หน้า 7 หลัง 7 และการหลั่งน้ำอสุจิภายนอก ซึ่งเรื่อง คุณหมอพรเทพ บอกว่า เป็นวิธีป้องกันที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งๆ ที่การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น เพื่อให้การมีเพศสัมพันธ์ มีความปลอดภัยมากขึ้น ควรป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับวิธีคุมกำเนิดอย่างอื่น เช่น ยาเม็ด ยาฉีดคุมกำเนิด ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาและสถานบริการรัฐ”

ดร.นพ. พรเทพ กล่าวต่อว่า สิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น คือ ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตน รวมทั้งควรเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งผู้หญิงต้องรู้จักการปฎิเสธและผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบในกรณีที่เกิด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพราะหากผู้หญิงโดนทอดทิ้งในขณะตั้งครรภ์ อาจเกิดการตัดสินใจ ยุติการตั้งครรภ์ด้วยการทำแท้ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา  ดังนั้นวัยรุ่นชายหญิงจึงควรหากิจกรรมต่างๆ หรือออกกำลังกายเป็นประจำในช่วงที่มี เวลาว่าง เพื่อไม่ให้หมกหมุ่นในเรื่องดังกล่าวมากจนเกินไป หากหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ วัยรุ่นชายต้องใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ฝ่ายหญิงเกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

“สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัยรุ่น เกิดความตระหนักในปัญหาท้องไม่พร้อม Young Love รักเป็นปลอดภัย นั้น กรมอนามัยได้ร่วมมือ กับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ไทยทีวีสีช่อง 3 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดเวทีสัญจรใน 12 จังหวัด อาทิ จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา อุดาธานี เป็นต้น และจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งทำให้พบว่าปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งต่อแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่นคือ บทบาททางเพศ โดยเฉพาะวัยรุ่นผู้ชายที่จะต้องเรียนรู้ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมไปพร้อมกับผู้หญิง เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่เป็นปัญหาสังคมให้น้อยลง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code