ผู้จัดการ สสส. เยี่ยมมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

featured

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการ สสส. พร้อมคณะทำงานเดินทางเยี่ยม ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการมูลนิธินโยบายสุขภาวะและทีมงาน ประกอบด้วย นางสุพรรณี ศฤงฆาร ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสุขภาวะ, น.ส.ดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย, นายนาวิน โสภาภูมิ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายภูมิอากาศ, นางพุทธิณา นันทะวรการ นักวิจัยด้านการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร, น.ส.นภา ตรีรัตน์สกุลชัย นักวิจัยด้านการพัฒนาสุขภาวะ และน.ส.พัชรา วงศ์สกุล ผู้จัดการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/6jxGac

Shares:
QR Code :
QR Code