ผู้จัดการ สสส. ลงพื้นที่เยี่ยมมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

ผู้จัดการ สสส. ลงพื้นที่เยี่ยมภาคี มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด หารือโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้คนตาบอดสามรถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมภาคี “มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด” ที่มูลนิธิฯ ถนนจันทร์เก่า แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา โดยมีนายเพชรัตน์ เตชวัชรา ประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ เพื่อหารือโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ในสาขานวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา พร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมเรื่องการนวดให้แก่ผู้พิการทางสายตา เป็นการส่งเสริมให้คนตาบอดได้ฝึกอาชีพ มีงานทำและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันและมีความสุข

ทพ.กฤษดา กล่าวว่า สสส.ต้องการมาเยี่ยมเยียน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ สสส.ต้องการสนับสนุนให้ภาคีสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวความคิด “กิจการเพื่อสังคม” อย่างมูลนิธิฯ มีศักยภาพในการให้บริการนวดโดยผู้พิการทางสายตา โดยเปิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม แต่จำเป็นต้องสร้างแบรนด์ เพื่อให้คนทั่วไปจดจำให้ได้ ซึ่ง สสส.จะส่งทีมเข้ามาศึกษา เก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์ ช่วยสร้างโมเดล จัดระบบให้ครบวงจร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยผู้พิการทางสายตาให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคมได้

ด้านนายเพชรัตน์ เตชวัชรา ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ผู้จัดการ สสส.มาเยี่ยมมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ เบื้องต้นได้ร่วมหารือแนวทางการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีผู้พิการทางสายตาสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน และต้องผ่านการอบรมเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเมื่อสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะสามารถเปิดคลินิกและทำการรักษาโรค เช่น รักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ปัจจุบันมีผู้สอบผ่านเพียง 2 คนเท่านั้น ซึ่งมูลนิธิฯ ต้องการจะผลักดันให้มีผู้สอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพและมีรายได้ด้วยตนเอง

 

 

เรื่องโดย : ศศิวรรณ อาษา ทีมสื่อสารสาธารณะ สสส.       

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ