ผู้จัดการสสส.ตามดูผู้พิการทางสายตา ฝึกวิชาชีพนวดไทย

 ผู้จัดการสสส.ตามดูพิการทางสายตา ฝึกวิชาชีพนวดไทย

ผู้จัดการสสส. ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมภาคี “โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตา ในหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย” หวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย พร้อมพัฒนาทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

ผู้จัดการสสส.ตามดูพิการทางสายตา ฝึกวิชาชีพนวดไทย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. และทีมงาน ลงพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ณ บ้านธารพระพร โดยมี นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ให้การต้อนรับ พร้อมชมการอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย ในโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย

นพ.ประพจน์ เภตรากาศ นพ.ประพจน์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตา ให้เป็นหมอนวดไทยนั้น อยู่ภายใต้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อมุ่งส่งเสริมผู้พิการโดยเฉพาะด้านสายตา ให้สามารถประกอบกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกับคนในสังคม

“ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง และหลักสูตรวิชาชีพชีพนวดไทย 500 ชั่วโมง รวมทั้งสื่อสารสอนให้มีมาตรฐาน จนขณะนี้ ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่ 4 ของโลก ที่ผู้พิการทางสายตา สามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะ เพื่อประกอบอาชีพได้ ที่บ้านธารพระพรแห่งนี้ถือเป็น 1 ใน 5 ศูนย์อบรมของมูลนิธิฯ ซึ่งนอกจากจะสอนวิชาชีพนวดไทย 26 รายวิชาแล้ว ยังสอนทักษะการใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย” นพ.ประพจน์ กล่าว

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ด้าน ทพ.กฤษดา กล่าวว่า การที่ สสส.มาครั้งนี้ ต้องการมาเยี่ยมเยียน รวมทั้งมาช่วยตอบโจทย์ว่าจะช่วยเหลือคนตาบอดอย่างยั่งยืนได้อย่างไร อยากแชร์ความคิดโดยดึงเอาจุดแข็งของศูนย์ฯ ขึ้นมาใช้ นั่นคือหลักสูตรที่มีมาตรฐาน จนสามารถผลิตหมดนวดตาบอดที่มีคุณภาพ ซึ่งยังไม่มีสถาบันใดทำได้ ปัจจุบันเอกชนหลายแห่ง ทั้งโรงแรม โรงพยาบาล และสปาต่างๆ มีความต้องการหมอนวดตาบอดเป็นจำนวนมาก

“นอกจากนี้ ในอนาคตศูนย์ฝึกอบรมยังสามารถพัฒนาเป็น social business franchise ได้ ทั้งนี้ สสส.มีหน่วยงานที่ชื่อ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ดูแลเรื่องการทำธุรกิจเพื่อสังคม มีคุณมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นผู้อำนวยการ ได้ร่วมคณะมาด้วย จะส่งทีมเข้ามาช่วยวางระบบ คิดโมเดล ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร เมื่อศูนย์ฯ มีความเข้มแข็ง ก็สามารถต่อยอดเป็นร้านนวดคนพิการ ขยายสาขา สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของสังคมต่อไปได้” ผู้จัดการ สสส. กล่าว

ภารกิจของ สสส. คือการมุ่งให้คนไทยมีสุขภาวะยั่นยืน ซึ่งผู้พิการเอง ก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งในสังคม ที่ต้องการการส่งเสริมอาชีพ ให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเอง มีความภาคภูมิใจ เกิดคุณค่าในตนเอง และดำรงชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม

เรื่อง: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th
 

Shares:
QR Code :
QR Code