‘ผักพื้นบ้าน’ ของดีมีคุณค่ารอบรั้ว

เนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มคนทุกเพศทุกวัยล้วนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งการกินอาหารที่ปลอดภัยและการออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วย บางรายงดบริโภคเนื้อสัตว์หรือรับประทานน้อยลงก็มี แต่นิยมรับประทานพืชผัก ผลไม้ ชนิดต่างๆ ทดแทน เพราะจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในสังคมทั่วโลก


 ‘ผักพื้นบ้าน’ ของดีมีคุณค่ารอบรั้ว  thaihealthส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของประชาชนเช่นเดียวกัน จึงได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยมีการออกบูทให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 13 หน่วยงาน และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมให้บริการ และมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก


นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการเกษตรและการแก้ไขปัญหาการผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการและงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ อาทิ คลินิกพืช, คลินิกดิน, คลินิกประมง, คลินิกปศุสัตว์,การทำหมันสุนัขและแมว, คลินิกหม่อนไหม,คลินิก สปก., การให้คำปรึกษาจากธนาคาร ธกส.,การจำหน่ายสินค้าเกษตร, ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของกลุ่มแม่บ้าน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย


ทั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านอาหารและยา ศูนย์อโรคยาธงธานี ศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย สวนสมุนไพรตู้ยาสามัญประจำบ้าน โรงพยาบาลธวัชบุรี โดยมีพืชผักสดหลากหลายชนิดล้วนเป็นผักพื้นบ้าน เช่น อ่อมแซบ, ผักก้านตงหรือผักหวานบ้าน, ผักหนอกใหญ่, ผักหนอกน้อย(ใบบัวบก), แว่นแก้ว, รางจืด, ยางนาขาว, ยางนาแดง, ส้มโฮง, สับปะรด, แตงไทย, ฝรั่ง, น้ำผึ้ง,มะม่วง, แตงโมปลอดสารพิษ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันปั่นผัก ได้น้ำผักสดสีเขียว เติมน้ำผึ้งแท้ 1 ช้อนโต๊ะ พร้อมบอกว่า ดื่มทุกเช้า หรือทำเป็นเครื่องดื่มประจำครอบครัว ปลอดภัย ปลอดโรคโดยท่านผู้ว่าฯ ดื่มด้วย 1 แก้ว


‘ผักพื้นบ้าน’ ของดีมีคุณค่ารอบรั้ว  thaihealthด้านนางวิมลรัตน์ เสนารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธวัชบุรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการแนะนำให้ประชาชนรู้จักรับประทานผักเป็นยา ปลอดภัยจากสารพิษ โดยเน้นพืชผักที่มีรสเปรี้ยว หรือรสจืด มะม่วงต้องเปรี้ยว พืชผักหรือผลไม้รสฝาดไม่นำมาปั่น เป็นการดื่มสมุนไพร ปลอดภัยจากสารพิษ เพราะเป็นผักพื้นบ้านมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรคเก๊า  ทำให้ร่างกายสดชื่นของดีมีคุณค่ามีรอบรั้ว รอบสวน ตามหัวไร่ปลายนา แวะผ่านบ้านธวัชดินแดง สอบถามข้อมูลได้


ทางด้านนายสมร เจริญแสน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าตนเองดื่มน้ำปั่นผักทุกวัน คล้ายหนอนใบผัก เก็บผักมาปั่นดื่มทุกเช้า ภรรยาตนเองกินยาลดความดันทุกวัน  ตนจึงแนะนำให้ดื่มน้ำปั่นผัก ซึ่งตอนแรกไม่เห็นด้วย เพราะเธอเป็นพยาบาล พอดื่มได้ไม่ถึง 1 ปี ปัจจุบันยาจากโรงพยาบาลไม่ต้องรับประทานอีกต่อไป นอกจากนี้ ตนยังออกกำลังกายตอนเช้าๆ เก็บผัก เก็บใบไม้ข้างรั้วบ้านมาวางไว้ให้ภรรยาปั่น ตั้งไว้ 2 แก้ว ออกจากห้องน้ำดื่มคนละแก้วไปทำงาน ทำให้สุขภาพดีมีความสุข ตนเป็นคนที่ชื่อสัตย์ต่อตนเอง ชอบเล่นกีฬา เช้าวิ่ง เย็นเดาะตะกร้อ คนเดียวนานร่วมชั่วโมง อยากจะแนะนำให้กินผักเป็นยา ออกกำลังกายเป็นประจำ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำด้วยตัวเอง


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Shares:
QR Code :
QR Code