ผักผลไม้ดีๆ ที่ภาษีเจริญ

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ผักผลไม้ดีๆ ที่ภาษีเจริญ thaihealth


กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ภาษีเจริญ  จัดตลาดนัด "ผัก ผลไม้ดีๆ@ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ"  ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน เริ่ม 29 ก.ค.นี้ตั้งแต่ 08.00-15.00 น.


นายโฆษิต อักษรชาติ ผอ.เขตภาษีเจริญ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จัดตลาดนัด "ผัก ผลไม้ดีๆ@ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ" ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน เริ่ม 29 ก.ค.นี้ตั้งแต่ 08.00-15.00 น. ที่ลานหน้าสำนักงานเขต โดยจำหน่ายผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ที่ผ่านตรวจสอบสารฆ่าแมลงตกค้างโดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผักสุขภาพภาษีเจริญ  จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมี

Shares:
QR Code :
QR Code