‘ผอ.รพ.มายอ’ คว้ารางวัล ‘แพทย์ดีเด่นในชนบท 2556’

         ผอ.โรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี คว้ารางวัล 'แพทย์ดีเด่นในชนบท 2556' หลังทำงานในพื้นที่ภาคใต้ยาวนาน 19 ปี ทั้งการรักษาผู้ป่วย และการดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชน และบุคลากรในโรงพยาบาล ท่ามกลางสภาวะที่กดดัน…


/data/content/24696/cms/e_cfjnsvwz2467.jpg


         เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.57 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการงานแถลงข่าว "ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556" โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัล คนที่ 40


        ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวว่า รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2516 เพื่อเชิดชูเกียรติแพทย์ ผู้ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบท และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ และส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ และนักศึกษาแพทย์ ซึ่งแพทย์ที่ได้รับรางวัลจะได้แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติ และอนุสรณ์แต่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้สำหรับ นพ.นิรันดร์ นั้น ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ที่เสียสละความสุขของตนเองเพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่านับถือ และยกย่อง โดย นพ.นิรันดร์จะกล่าวปาฐกถาอุดม ในวันที่ 23 ก.ค.57 เรื่อง "เส้นทางสร้างสันติสุขภาวะในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ที่โรงพยาบาลศิริราช


/data/content/24696/cms/e_bcefghm12379.jpg


       ด้าน รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการการคัดเลือดแพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2556 กล่าวว่า รางวัลนี้ไม่ได้จำกัดสิทธิ์เฉพาะแพทย์ที่เป็นศิษย์ของศิริราชพยาบาลเท่านั้น แต่จะพิจารณาจากคุณสมบัติ เช่น การบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข การบริหาร มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ ความใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้นำ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวม


       "นพ.นิรันดร์ แม้เป็นคนกรุงเทพฯ แต่เสียสละทำงานในชนบท พื้นที่ห่างไกล และอันตรายตั้งแต่เรียนจบ เป็นเวลานานร่วม 20 ปี ซึ่งต้องเจอกับภาวะวิกฤต ทั้งเหตุความรุนแรง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ง นพ.นิรันดร์ยังใช้โอกาสในการพัฒนาระบบการสื่อสาร การดูแลแบบองค์รวม และการเยียวยาจิตใจบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วย ญาติ และคนในชุมนุม ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แพทย์จบใหม่เห็นคุณค่าของการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน และเรียนรู้ชีวิตแพทย์ในชนบท สำหรับรางวัลนี้ จะมีโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวม 180,000 บาท จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุน" รศ.นพ.อนุพันธ์ กล่าว


        ขณะที่ นพ.นิรันดร์ กล่าวว่า สำหรับการทำงานในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เป็นเวลานานถึง19 ปี สิ่งสำคัญ คือ ลูกน้องของตนเอง ที่มีความผูกพัน เพราะร่วมหัวจมท้ายมาตลอด นอกจากนี้ อยากขอบคุณครอบครัวที่มอบตนเองให้สังคม ได้ทำงานเพื่อคนอื่น เพื่อคนไข้ ขอเป็นตัวแทนในฐานะคนทำงานในพื้นที่ชนบทให้ทำงานต่อไปเช่นกัน


        สำหรับ นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมนุมประจำอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ.ปะนาเระ และ อ.มายอ) ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาแล้ว 19 ปี ซึ่งทำหน้าที่แพทย์ประจำรักษาผู้ป่วย และผู้อำนวยการโรงพยาบาบาล ตั้งแต่ปีแรกที่รับราชการ โดยที่ไม่เคยลาศึกษาต่อนอกพื้นที่ ทั้งนี้ ยังทำงานด้านสุขภาพจิต ทั้งด้านการตรวจรักษา และสุขภาพจิตชุมชน จนโรงพยาบาลมายอ ได้รับรางวัล ศูนย์เยียวยาดีเด่น จากกรมสุขภาพจิต.


 


 


        ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ


        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code