ผอ.ก๊าชเรือนกระจกชี้ปัญหาโลกร้อน

ผอ.ก๊าชเรือนกระจกชี้ปัญหาโลกร้อน

ผอ.ก๊าชเรือนกระจกชี้ปัญหาโลกร้อน

          ปัญหาภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เป็นวงกว้าง องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก หวังกระตุ้นให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก เตรียมพร้อมสำหรับภาคการส่งออก

          

          นายศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นได้ทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เป็นวงกว้าง นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกขององค์การสหประชาขาติ ( IPCC: Intergovernmental Panel Change ) ได้สรุปว่าอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่าหากมนุษย์ยังคงมีการปล่อยก๊าชเรือนกระจกต่อไป อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น 1.04-6.5 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับว่าจะลดก๊าชดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งทุกประเทศต่างตระหนักถึงปัญหานี้ร่วมกัน จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก และมีการให้ประเทศพัฒนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2555 ตามพิธีสารเกียวโต ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี พ.ศ.2537

 

          ทั้งนี้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้ริเริ่ม โครงการฉลากลดคาร์บอน ( Carbon Reduction Lebal ) “ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 เพื่อเป็นการให้ประชาชนผู้บริโภคและผู้ประกอบการ มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และเตรียมการสำหรับภาคการส่งออก ซึ่งจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตลงได้เฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือกระบวนการผลิตมีการใช้พลังงานหมุนเวียน หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประหยัดพลังงานที่ลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งขณะนี้ ( ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2553 ) มีสินค้าที่ได้รับอนุมัติฉลากลดคาร์บอนแล้วจำนวน 69 ผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว 42 ผลิตภัณฑ์ จาก 22 บริษัท โดยหวังให้ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Update : 22-04-53 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code