ผส.ประสาน สพฐ. ใช้พื้นที่โรงเรียน จัดกิจกรรมสูงวัย

ที่มา :  มติชน


ผส.ประสาน สพฐ. ใช้พื้นที่โรงเรียน จัดกิจกรรมสูงวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


ผส.ประสาน สพฐ. ใช้พื้นที่โรงเรียน จัดกิจกรรมสูงวัย พัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ


ผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้สังคมสูงวัยเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้ พม.เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงอื่นๆ 6 กระทรวง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ นั้น ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการมาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.ให้ประสานกับ ศธ.ในการนำพื้นที่โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ หรือพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนทำเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ


อธิบดี ผส.กล่าวอีกว่า ผส.จึงได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่าน ศธ.เบื้องต้นได้รับรายงานจาก สพฐ.ว่ามีประมาณ 300 โรงเรียนที่สามารถใช้พื้นที่จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่รวมถึงความพร้อมและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ว่าจะจัดกิจกรรมในรูปแบบอย่างไร โดยคำนึงถึงพื้นที่นั้นๆ ต้องมีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่ง สะดวกต่อการเดินทาง ซึ่ง ผส.จะร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เข้าไปสำรวจและดำเนินการร่วมกับชุมชนนั้นๆ หากพื้นที่ไหนมีความพร้อมก็สามารถเสนอโครงการเข้ามาเพื่อขอรับงบประมาณดำเนินการเฉลี่ยแห่งละไม่เกิน 40,000 บาท คาดว่า ภายในเดือนเมษายนน่าจะเริ่มดำเนินการได้ ในพื้นที่ที่มีความพร้อม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ