ผวจ.ประชุมติดตามความพร้อมรับมือ“ปาบึก”

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์


ผวจ.คอนเฟอเร้นท์ติดตามความพร้อมรับมือ“ปาบึก” thaihealth


แฟ้มภาพ


          ผวจ.ประชุมศูนย์บัญชาการส่วนหน้าทั้ง4แห่งนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ เพื่อติดตามความพร้อมรับมือ“ปาบึก”


          นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์และกาเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือพายุโซนร้อนปาบึก โดยมีการคอนเฟอเร้นท์กับศูนย์บัญชาการส่วนหน้า 4 แห่ง ที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 4 ท่าน ประจำศูนย์บัญชาการฯ เพื่อควบคุมและบัญชาการการแก้ไขปัญหาในโซนพื้นที่ที่รับผิดชอบ และนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้วยต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานอย่างละเอียด


          โดยพบว่าทุกพื้นที่มีความพร้อม อย่างไรก็ตามในระหว่างการประชุมพบว่ามีบางพื้นที่ระบบไฟฟ้าขัดข้องและต้องใช้ระบบไฟสำรอง พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สำรวจความแข็งแรงของจุดอพยพทุกแห่ง หากพบว่าอาจจะได้รับผลกระทบหรืออยู่ในแนวเขตทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุให้มีการเคลื่อนย้ายจุดอพยพในทันที และมีการสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุพร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลความจำเป็นในการอพยพ ที่เน้นสร้างความปลอดภัยในชีวิต สำหรับส่วนราชการทุกส่วนงานทุกอำเภอ หากอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยให้เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเป็นศูนย์อพยพและพร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง


          ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านระบบการสื่อสารให้ทุกอำเภอมีการคอนเฟอเร้นท์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากใช้ไม่ได้ให้ใช้ระบบสื่อสารสำรองตามแผนที่กำหนดไว้ จัดระบบวิทยุสื่อสารตามคลื่นความถี่ที่กำหนดไว้ โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรุนแรงและพร้อมเป็นจุดอพยพแก่ประชาชนที่ประสบภัย รวมถึงความพร้อมในการประกอบอาหารแก่ผู้ประสบภัยด้วย ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เตรียมพร้อม 100 % โดยให้กำหนดแผนปฏิบัติงานในระดับความรุนแรงสูงสุดและประสานงานศูนย์บัญชาการทุกอำเภอต่อเนื่อง มีระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ตรวจสอบความพร้อม 100% เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับศูนย์บัญชาการสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้ทุกอำเภอและส่วนราชการที่มีภารกิจรายงานผลการปฏิบัติงานกับศูนย์บัญชาการฯ ทุกชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code