ผลักดัน 5 ข้อเสนอ แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน บรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษา ควบคุมโฆษณา บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ที่มาและภาพประกอบ :  สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)


ผลักดัน 5 ข้อเสนอ แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน บรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษา ควบคุมโฆษณา บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด thaihealth


สสส.-ศวปถ.-สถาบันยุวทัศน์ฯ ชง 5 ข้อเสนอ แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 7 พรรคการเมือง บรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษา-ควบคุมโฆษณา-บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด สลดปีเดียวเด็ก-คร่าชีวิตเยาวชนเกือบ 2,800 ชีวิต รัฐบาล-ฝ่ายค้าน รับข้อเสนอพร้อมหาแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ


วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม  ที่ผ่านมา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเสวนากับพรรคการเมืองเพื่อผลักดันวาระแห่งชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ภายใต้หัวข้อ “ความ (ผิด) หวังของคนไทยกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน” โดยมี 7 พรรคการเมืองเข้าร่วมเสวนาและรับข้อเสนอ ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคไทยสร้างไทย พรรคไทยภักดี และพรรคไทยศรีวิไลย์


ผลักดัน 5 ข้อเสนอ แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน บรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษา ควบคุมโฆษณา บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด thaihealth


นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงปี 2554-2563 ประเทศไทยมีเด็ก และเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 39,000 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 10 ราย ซึ่งสาเหตุอุบัติเหตุอันดับหนึ่งเกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์ เฉพาะในปี 2563 มีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-24 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์รวมกว่า 2,738 คน ซึ่งเทียบเท่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1 โรงเรียน หรือโรงเรียนขนาดเล็ก 7 โรงเรียน หายไปจากประเทศไทย ทั้งนี้ มีกลุ่มอายุ 15-19 ปี เสียชีวิตสูงสุดจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นชัดว่า หากภาคนโยบายขาดการเอาจริง ต่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ก็จะส่งผลทำให้ตัวเลขมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพจะสามารถจัดการปัญหาอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ 


ผลักดัน 5 ข้อเสนอ แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน บรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษา ควบคุมโฆษณา บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด thaihealth


ด้านนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวว่า สำหรับ 5 ข้อเสนอ ที่ยื่นข้อเสนอต่อพรรคการเมือง ได้แก่ 1.พัฒนาให้เกิดหลักสูตรการศึกษา ที่เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยทางถนน ในการศึกษาภาคบังคับ และระดับขั้นพื้นฐาน 2.มีแนวทางการกำกับสื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ที่ต้องลดการใช้เนื้อหาที่เกี่ยวกับความเร็ว แรงของเครื่องยนต์ กำหนดให้ผู้แสดงต้องใช้อุปกรณ์นิรภัยของรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ทุกครั้ง


3.ขอให้มีการเร่งรัดติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยของรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะระบบป้องกันล้อล็อกตายขณะเบรก (ABS) และต้องจัดให้เป็นระบบความปลอดภัยมาตรฐาน ในรถจักรยานยนต์ทุกขนาด 4.บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น ทางข้าม จุดกลับรถ หรือบริเวณทางตัดรถไฟ และ 5.ผลักดันให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าบริการที่เป็นธรรมกับประชาชน และครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อลดอัตราการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

Shares:
QR Code :
QR Code