ผลสำรวจพบความสุขคนไทยลดลง

เอแบคโพลล์เผย ผลสำรวจแนวโน้มความสุขมวลรวมของคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศพบว่า ดัชนีความสุขลดลงอย่างต่อเนื่อง  ด้านกรมสุขภาพจิต เผย คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต 20% เหตุจาก ค่าครองชีพสูงขึ้น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและภัยพิบัติตามธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงรายงานความเคลื่อนไหวภาวะสังคม ไตรมาส 3 ปี 2555 ว่า อัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.58% คิดเป็นผู้ว่างงาน 232,400 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 0.65% โดยภาคการเกษตรมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3.6% เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวและถือเป็นข้อดีเพราะอายุเฉลี่ยของเกษตรกรสูงพอสมควร ภาคการก่อสร้างจ้างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 7%

ส่วนการขึ้นค่าแรง 300 บาท ทำให้ค่าจ้างเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้น 22.4% ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 65% และกระทบต่อการแข่งขัน จะจูงใจให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานมากขึ้น โดยปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานอยู่ 35.9 ล้านคน โดยเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 1% หรือ 3.5 ล้านคน และยังพบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยังช้า

นางสุวรรณีกล่าวต่อว่า เอแบคโพลล์ได้สำรวจเรื่องแนวโน้มความสุขมวลรวมของคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศในระดับครัวเรือนใน 17 จังหวัด พบว่า ดัชนีความสุขลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจาก 6.5 ในเดือนมีนาคมเป็น 5.79 ในเดือนกันยายน โดยปัจจัยสำคัญคือเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและภัยพิบัติตามธรรมชาติ และกรมสุขภาพจิตรายงานว่า พบว่าคนไทย 20% มีปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะเป็นโรคซึมเศร้า เด็กและเยาวชนเข้าถึงการซื้อบุหรี่ได้ง่ายขึ้นจากการสำรวจพบว่า ร้านค้าไม่ถามอายุเด็กที่ไปซื้อ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code