ป้องกันอุบัติเหตุจากป้ายริมทาง

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ป้องกันอุบัติเหตุจากป้ายริมทาง thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากร้านค้าและป้ายโฆษณาริมข้างถนน โดยผู้ขับขี่ควรเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีบริการจุดจอดรถ หลีกเลี่ยงการจอดรถซื้อของริมข้างทางบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า บ่อยครั้งที่มักเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนร้านค้าที่ตั้งอยู่ตามริมถนนสายต่างๆ และอุบัติเหตุจากการที่ผู้ขับขี่ขาดสมาธิ เพราะมัวแต่สนใจภาพหรือข้อความบนป้ายโฆษณา เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากร้านค้าและป้ายโฆษณาริมข้างถนน ดังนี้


การจอดรถซื้อของริมข้างทาง ผู้ขับขี่ควรหลีกเลี่ยงการจอดรถ ซื้อของริมข้างทางจากร้านค้าที่ตั้งชิดริมขอบทาง หรืออยู่บริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เช่น ทางขึ้น–ลงสะพาน ถนนที่มีไหล่ทางแคบ มีลักษณะเป็นคอขวด ทางแยก ทางเข้า–ออกซอย เป็นต้น เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากจำเป็นควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้า และจอดรถชิดริมไหล่ทางมากที่สุด ในลักษณะไม่กีดขวางเส้นทางจราจร โดยเปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉิน เพื่อเตือนให้ผู้ที่ขับรถตามหลังมาเปลี่ยนช่องทางได้ทัน


การขับรถผ่านถนนที่มีร้านค้าริมข้างทาง ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ลดความเร็ว ห้ามขับแซงในช่องทางด้านซ้าย หรือริมไหล่ทางอย่างเด็ดขาด เพราะอาจมีรถจอดซื้อของหรือคนยืนโบกเรียกลูกค้าริมข้างทาง อาจทำให้หยุดรถไม่ทัน จนเสียหลักพุ่งชนร้านค้าได้ และผู้ประกอบการร้านค้าไม่ควรตั้งแผงขายสินค้าชิดขอบถนน หรือตามจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เช่น ทางโค้ง ทางเข้า – ออกซอย เป็นต้น


ห้ามวางสินค้ายื่นหรือล้ำออกมาบนถนน เพราะจะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อความปลอดภัย ควรตั้งร้านค้าให้มีระยะห่างจากถนนพอสมควร พร้อมจัดให้มีที่จอดรถสำหรับลูกค้า และจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงไม่ควรให้คนออกมายืนโบกธง หรือควักมือเรียกลูกค้า เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกรถเฉี่ยวชน ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ตามเส้นทางสายต่างๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถ เนื่องจากป้ายโฆษณามักมีข้อความ หรือรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจ ทำให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิกับการเหลือบมอง จนเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ


นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ป้ายโฆษณาขนาดเล็กที่ติดอยู่ริมข้างทาง หัวมุมถนน ทางโค้ง หรือสี่แยกต่างๆ ยังบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง โดยป้ายติดตั้งยื่นล้ำออกมาบนพื้นถนน ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ไม่ควรจดจ่อกับการอ่านหรือมองป้ายโฆษณาที่อยู่ริมข้างทาง โดยเฉพาะถนนสายหลักที่มีการใช้ความเร็วสูง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ