ป้องกันภัยทางถนนช่วงหยุดยาว

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงหยุดยาว thaihealth

แฟ้มภาพ


กรมป้องกันฯ ประสานทุกภาคส่วน พร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุว่า สัปดาห์นี้จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษาปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. จึงคาดว่าประชาชนส่วนหนึ่งจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไปทำบุญและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน          


รัฐบาลมีความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขจุดเสี่ยง ปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย ติดตั้งป้ายเตือนและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ


พร้อมส่งเสริมการใช้กลไก "ประชารัฐ" ให้ชุมชนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดตั้งจุดบริการตรวจสอบสภาพรถ และจุดพักรถบนเส้นทางสายต่างๆ รวมถึงจัดตั้งด่านชุมชนบริเวณถนนสายหลัก สายรอง และจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน อาทิ จุดตัดทางรถไฟ ทางโค้ง ทางแยก รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงควบคุมการผลิต การจำหน่าย การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เน้นกวดขันการจำหน่ายในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ในสถานที่และช่วงเวลาห้ามจำหน่าย พร้อมคุมเข้มมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยเด็ดขาด


นอกจากนี้ ให้จังหวัดบูรณาการตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ดำเนินมาตรการ "เมา จับ ยึด" อย่างจริงจัง เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง โดยเรียกตรวจผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ที่สำคัญให้กวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและต้องมีระดับแอลกอฮอล์เป็น "ศูนย์" เพื่อป้องกันอุบัติเหตุใหญ่ที่นำไปสู่ความสูญเสีย


"ขอฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน เตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถ ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับ เพื่อให้ทุกการเดินทางบนท้องถนนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษาเต็มเปี่ยมด้วยความปลอดภัย" นายฉัตรชัย ระบุ


 

Shares:
QR Code :
QR Code