ป่วยโรคเรื้อรังเสี่ยงซึมเศร้าสูง

อาการทรุด

 

ป่วยโรคเรื้อรังเสี่ยงซึมเศร้าสูง

 

          ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สหพันธ์สุขภาพจิตโลก ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (world mental health day) เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต โดยในปีนี้ได้กำหนดการรณรงค์ว่า สุขภาพจะดีไม่ได้ ถ้าสุขภาพจิตไม่ดี (no health without mental health) ประเด็นรณรงค์ในปีนี้ มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง ที่สำคัญ 4 โรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวาน มะเร็ง และโรคถุงลมปอดโป่งพองเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตคนทั่วโลกร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศยากจน หากยังไม่มีการช่วยเหลือต่อไป คาดว่าประชากรประมาณ 388 ล้านคน จะเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควร

 

          ดร.พรรณสิริ กล่าวต่อว่า จากผลการศึกษาวิจัย กลุ่มที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังดังกล่าว และญาติใกล้ชิดจะมีปัญหาสุขภาพจิตด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคทางกายที่มีอาการป่วยทางจิตร่วมด้วย จะทำให้โอกาสการฟื้นตัว บรรเทาจากโรคเป็นไปได้ยากขึ้น โดยในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัวจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้า พบในเพศหญิงร้อยละ 10-25 ส่วนเพศชายพบได้ร้อยละ 5-12  แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไปถึงร้อยละ 25-33  ผลที่ตามมาก็คือ จะทำให้อาการผู้ป่วยทรุดลง รักษายากขึ้น เป็นวัฏจักรหมุนเวียนไม่สิ้นสุด

 

          ดร.พรรณสิริ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของไทยเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดคลินิกดูแลผู้ป่วยเป็นการเฉพาะ และมีการบูรณาการระบบการให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลแก่ญาติด้วย โดยในปีงบประมาณ 2554 นี้ ได้มอบนโยบายให้กรมสุขภาพจิตจัดระบบการตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย 6 โรคเรื้อรังที่กำลังเป็นปัญหาอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เกิดอัมพาต พิการ โรคถุงลมปอดโป่งพอง และโรคมะเร็งทุกชนิด มีผู้ป่วยสะสมล่าสุดในปี 2552 ทั่วประเทศ จำนวนเกือบ 3 ล้านคน รวมทั้งญาติที่ต้องดูแลอีกประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งจะสามารถวางแผนแก้ไขและป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

 

update : 11-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code