ปี2556 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น

 
              กรมควบคุมโรค คาดการณ์ปี2556 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้นกำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดมาตรการปราบยุงลาย 5 ป 
              นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ที่ยังคงมีความแปรปรวน ขณะเดียวกันในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตก ทำให้เกิดน้ำขังตามเศษวัสดุต่างๆ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อย่างดีของยุงลาย อาจทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุข จึงกำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดมาตรการปราบยุงลาย 5 ป ได้แก่ ปิดฝาตุ่มน้ำ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปฏิบัติเป็นประจำ
              นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โดยทั่วไปยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง ซึ่งเป็นน้ำนิ่ง ใส และสะอาด ซึ่งน้ำฝนเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 ธันวาคม 2555 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 67,072 คน มีผู้เสียชีวิต 70 คน จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 7.07 คาดการณ์ว่าในปี 2556 จะมีจำนวนผู้ป่วยทั้งปีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 90,000–100,000 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี และ 15-24 ปีตามลำดับ แต่อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มของผู้ใหญ่ ส่วนจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมืองมีมากกว่าเขตชนบทนอกเขตเทศบาล
 
 
 
             ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
 
Shares:
QR Code :
QR Code