ปี 83 สูงวัยไทยพุ่ง 20 ล้านคน

ที่มา :  สยามรัฐ


ปี 83 สูงวัยไทยพุ่ง 20 ล้านคน thaihealthแฟ้มภาพ


จากการคาดประมาณประชากรไทยปี 2553-2583 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าในปี 2583 ไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 20.5 ล้านคน


นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการคาดประมาณประชากรไทยปี 2553-2583 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าในปี2583 ไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 20.5 ล้านคน หรือร้อยละ 32 ของประชากรทั้งสิ้นจำนวน 66.3 ล้านคน และจากรายงานมิเตอร์ประเทศไทยม.มหิดลวันที่ 26 มี.ค.62 พบประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป มี 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 17.36 ซึ่งรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย พ.ศ.2557 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบผู้มีอายุ60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อมร้อยละ 8.1 โดยพบในผู้สูงอายุชาย ร้อยละ 6.8 ผู้สูงอายุหญิง 9.2 และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความชุกก็เพิ่มมากขึ้นด้วย เทียบเท่าผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ทุกๆ 12 คน เป็นโรคสมองเสื่อม 1 คน


ทั้งนี้ กรมอนามัยได้เพิ่มการแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวคิด "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" หรือ4 Smart ได้แก่ Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอให้แข็งแรง ไม่หกล้มเดินอย่างน้อยวันละ 6,000-8,000 ก้าวในผู้สูงอายุที่ปกติ, Smart Brain ฝึกทักษะทางสมอง ป้องกันสมองเสื่อม,Smart Sleep & Emotional นอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง เพราะนอนไม่หลับนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ และ Smart Eat กินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผัก ผลไม้ ส่งเสริมให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อความสามารถในการบดเคี้ยว

Shares:
QR Code :
QR Code