ปี 50 คนไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจคนไทยมีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยในปี 50 อยู่ที่คนละ 162 บาท ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากปี 47 โดยส่วนใหญ่ยังนิยมที่จะไปซื้อยามากินเองและหาหมอตามคลินิกเอกชน


“เป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนที่ซื้อยากินเองหรือไปคลินิกเอกชนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 48เป็นต้นมา ขณะที่การไปรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน มีแนวโน้มที่ลดลง” เอกสารเผยแพร่ ระบุ


ประชาชนส่วนใหญ่ 26.7%นิยมไปซื้อยากินเองมากสุด เนื่องจากเห็นว่าอาการป่วยไข้ไม่หนักและหาซื้อได้สะดวก รองลงมารักษาตัวในคลินิกเอกชน 21.7%, สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน 16.2%โรงพยาบาลชุมชน 16%โรงพยาบาลทั่วไป 7.8%โรงพยาบาลเอกชน 4.8%โรงพยาบาลรัฐ 2.6%, ใช้ยาแผนโบราณ 1%และหมอพื้นบ้านหรือหมอแผนโบราณ 0.3%เป็นต้น


ขณะที่ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยอยู่ที่รายละ 162.1บาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 128.7บาท ในปี 47, 144.1บาท ในปี 48และ 155.9บาทในปี 49โดยสัดส่วนการไม่เสียค่ารักษาพยาบาล กับผู้ที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินปีละ 5,000บาท มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 49


 


ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย (รายละ/บาท)


สถิติฯเผยปี 50 คนไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ซื้อยากินเอง


สำหรับผู้ป่วยในที่เข้ารักษาตัวในสถานพยาบาลพบว่า ไม่เสียค่ารักษามากสุด 62.6%รองลงมาต่ำกว่า 500บาท สัดส่วน 16.1%, จ่าย 1,000-4,999บาท 8.5%, จ่าย 10,000-49,999บาท 5.7%, จ่าย 5,000-9,999บาท 4.4%, จ่าย 500-999บาท 2.2%และ 50,000บาทขึ้นไป 0.5%


 


 


 


 


ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code