“ปิ๊งส์ 54” เปิดโครงการประกวดหนังสั้น บทประพันธ์จากดร.ป๋วย

“ปิ๊งส์ 54” เปิดโครงการประกวดหนังสั้น บทประพันธ์จากดร.ป๋วย

คสป. หนุน “ปิ๊งส์ 54” เปิดตัวโครงการประกวดหนังสั้น บทประพันธ์จากดร.ป๋วย หวังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสู่สังคม ด้วยกระบวนการอย่างมืออาชีพจากพี่เลี้ยงแถวหน้าของวงการสื่อ พร้อมโชว์ฝีมือที่แรกในเวทีสมัชชาปฏิรูประดับชาติ มีนาคมนี้ 

เมื่อวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป และกลุ่มอัศจรรย์ภาพยนตร์ เปิดตัวโครงการประกวดหนังสั้น “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” จากผลงานการเขียนของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป (คสป.)นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป (คสป.) กล่าวว่า การนำบทความคุณภาพเรื่องนี้มาทำเป็นหนังสั้น ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของสังคม เพราะเนื้อหาของบทความ สื่อให้เห็นถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ไปจนกระทั่งถึงตาย อันเป็นหลักประกันถึงความเจริญมั่นคงเละเข้มแข็งของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมได้ อีกทั้ง ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้น ยังเป็นสัจธรรม เป็นเป้าหมายอุดมการณ์ของสังคม ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง เมื่อนำมาถ่ายทอดผ่านสื่อสมัยใหม่ที่เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วอย่างหนังสั้น จะทำให้สัจธรรมความจริงถูกเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางขึ้น

“พลังของเยาวชนเป็นพลังที่บริสุทธิ์ การสร้างสรรค์ผลงานผ่านการทำหนังสั้นครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดี ที่จะเกิดเป็นการสื่อสารใหม่ เกิดมุมมองใหม่ให้แก่คนในสังคม เพราะเสียงของเด็กเป็นเสียงที่มีพลัง ผู้ใหญ่ต้องฟัง ถึงจะเตาะแตะแต่ก็จะลุกขึ้นยืนได้ จากล้มลุกคลุกคลานแต่มันก็จะก้าวไปอย่างมั่นคงและมั่นใจได้แน่นอน ซึ่งผลงานที่ได้นั้นจะนำไปฉายครั้งแรกในเวทีสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 24-26 มีนาคม 2554 ที่อิมแพค เมืองทองธานีต่อไป” นายเนาวรัตน์ กล่าว

 ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ด้าน นายชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ กรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่าวว่า บทความของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นักคิดคนสำคัญของประเทศเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเพราะมีความเป็น “สันติประชาธรรม” ที่ทำให้ทุกคนที่เกิดมามีความเท่าเทียมกัน จึงได้มีการนำมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสังคมไทย จนเกิดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในปีพุทธศักราช.2540-2544 ขึ้น เมื่อเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ สัมผัส และคิดผ่านโจทย์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างหนังสั้น จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้        

นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สสส. กล่าวว่า โครงการสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยสำหรับเยาวชน “ปิ๊งส์ 54” เปิดตัวโครงการประกวดหนังสั้น “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” โดยการหนุนเสริมจาก คสป. ครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี กลุ่มละ 5 คน เข้าร่วมโครงการ การผลิตหนังสั้นความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ a4 เพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 10 นาที ซึ่งจะมีเพียง 12 ทีมเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับทุนในการผลิต โดยเรื่องย่อที่ผ่านรอบแรก!! จะได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2554

“โครงการนี้จะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ บ้านศิลปะรชฏ เลขที่ 52 ซอยสามเสน 5 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10230 ทางอีเมล์ได้ที่ [email protected] โทรศัพท์ 0-85006-3954 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pings.in.th” ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ กล่าว

นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นและตัวแทนกลุ่มอัศจรรย์ภาพยนตร์

ทั้งนี้ นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นและตัวแทนกลุ่มอัศจรรย์ภาพยนตร์ กล่าวถึงกระบวนการว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่สุนทรียศาสตร์ในภาพยนตร์ การเขียนบท การเขียน-วาดสตอรี่บอร์ดตามบทหนังสั้น การกำกับภาพและการใช้อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ รวมไปถึงการถ่ายทำตลอดจนการตัดต่อและผลิตหนังสั้นออกมา 1 เรื่อง โดยในทีมนั้นๆ จะมีพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพดูแล 1 คน เพื่อนำประสบการณ์มาเสริมทำให้หนังออกมาอย่างลงตัวมากขึ้น

“น้องๆ คนใดที่สนใจทำหนังสั้น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของการทำหนังเป็นเลยก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เพราะจะมีพี่เลี้ยงมืออาชีพถ่ายทอดเทคนิคง่ายๆ ให้ อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยไว้รองรับ เชื่อได้ว่าน้องๆ จะรู้สึกชอบการทำหนังสั้นสามารถวิเคราะห์วิจารณ์หนังเป็น จนสามารถนำไปต่อยอดสู่การทำงานระดับมืออาชีพ และรู้จักคุณค่าของหนังสั้นที่ทำ สามารถพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันได้ว่า “จะไม่ซื้อแผ่นผีซีดีเถื่อน” อีกเลย” ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นและตัวแทนกลุ่มอัศจรรย์ภาพยนตร์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และหน่วยเลขานุการ
คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป (คสป.) 
โทรศัพท์ 02-612-6996-7 ต่อ 102 

 

ที่มา: แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ 

Shares:
QR Code :
QR Code