‘ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด’ สกัดไข้หวัดใหญ่

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


‘ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด’ สกัดไข้หวัดใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ


สคร.9 แนะมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ‘ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด’ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์


นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยมีมากกว่าปี 2558 ที่ผ่านมา ถึง 2 เท่า โรคนี้พบกระจายทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น วัด โรงเรียน หรือศูนย์อพยพ หากไม่ป้องกันให้ดีแล้วอาจทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย สายพันธุ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่


ทั้งนี้ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อได้ง่ายโดยการไอ จาม หรือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วย อาการของโรคคือ มีไข้ ตัวร้อนและรู้สึกหนาวทันที ร่างกายอ่อนเพลียเร็ว ปวดศีรษะ บางรายมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดอาการที่รุนแรง เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ หายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ สำหรับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรคขอแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โดย 1.ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม 2.ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ 3.เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4.หยุด คือ เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด


 


          

Shares:
QR Code :
QR Code