ปิดเทอมโจ๋ไทยโรคอ้วนถามหาเพิ่มขึ้น

ส่งผลสมองเฉื่อยชา กระบวนทางความคิดพัฒนาช้าลง

 

            เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หัวหน้าคลินิกเพื่อนวัยทีน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวในงานสัมมนา “สิทธิเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้บริโภคในธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ” ว่า ขณะนี้วงจรชีวิตของเด็กนักเรียนในช่วงวันหยุด โดยเฉพาะปิดเทอม กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยเด็กจะนอนดึกเที่ยงคืนตื่นเที่ยงวัน เมื่อตื่นมาก็ไม่มีอะไรทำ มาเล่นอินเตอร์เน็ต มาเล่นเกม จากนั้นก็กินข้าวเย็น และกลับไปเล่นเกมและอินเตอร์เน็ตต่อ ถึงดึกดื่นเที่ยงคืน จึงค่อยนอน เด็กในปัจจุบันกว่า 80-90% อยู่ในวังวนวัฏจักรเช่นนี้ ซึ่งเป็นทางนำสู่โรคภัยถามหาไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน สมองเฉื่อยชา ไม่โลดแล่น รวมไปถึงกระบวนทางความคิดไม่พัฒนา

            พ่อแม่เด็กในขณะนี้ก็จะบ้าคลั่งส่งลูกเรียนติวกวดวิชาอย่างเคร่งเครียดในตอนปิดเทอม แทนที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการใช้ชีวิตที่โรงเรียนไม่ได้สอน จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สังคมไม่มีพื้นที่หรือจัดกิจกรรมให้กับเด็กในช่วงเวลาปิดเทอมที่พวกเขาจะได้กลับไปเรียนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสังคมและผู้ใหญ่ควรเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมแต่กลับไม่มีหน่วยงานใด ตั้งแต่ระดับกระทรวง ทบวง กรม แม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมให้เด็กในช่วงดังกล่าว” นพ.สุริยเดวกล่าว และว่า เมื่อเด็กตกอยู่ในวังวนนี้ ผลกระทบอย่างแรกคือเด็กจะเกิดภาวะอ้วนมีภาวะโภชนาการเกินประมาณ 30% ควรมีกิจกรรมที่เรียนรู้นอกเหนือจากหลักสูตร อาทิ การมีกิจกรรมอ่านหนังสือให้คนพิการ พับถุงกระดาษเอาไปขาย ฯลฯ ดีกว่าการตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ทำอะไร ก็ต้องตื่นสาย

 

 

 

 

ที่มา : มติชน

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th

 

 

update 18-03-51

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ